Ontzorgen

Privacywetgeving

Compliant zijn en blijven met de privacywet

Op 25 mei 2018 trad de AVG in werking. In de hele EU geldt nu dezelfde privacywetgeving. Organisaties moeten technische en organisatorische maatregelen treffen om aan te tonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening wordt uitgevoerd.  Dit vraagt een aanzienlijke inspanning en veelal zelfs een cultuuromslag. Wat verlangt de AVG van uw organisatie en welke concrete aanpak kunt u hanteren?