Ontzorgen

Wet Pensioencommunicatie

Advies en ondersteuning bij pensioencommunicatie

Per 1 januari 2017 trad de Wet Pensioencommunicatie volledig in werking. Deze wet zorgt ervoor dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor het pensioenbewustzijn van uw werknemers. Alleen het toezeggen van een pensioenregeling aan uw werknemers is niet meer voldoende. Van u wordt verwacht dat u zich actief inzet om het pensioenbewustzijn van uw medewerkers te verhogen.