Ontzorgen

Privacywetgeving

Compliant zijn en blijven met de privacywet

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Vanaf die datum geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Organisaties moeten technische en organisatorische maatregelen treffen om aan te tonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening wordt uitgevoerd.  Dit vraagt een aanzienlijke inspanning en veelal zelfs een cultuuromslag. Wat verlangt de AVG van uw organisatie en welke concrete aanpak kunt u hanteren?