Ontzorgen

Ondersteuning bij fiscale, juridische en administratieve zaken

Iedere organisatie heeft ook fiscale, juridische en administratieve kanten. Administratie, belastingaangiften, salarisadministratie, personele vraagstukken en zaken die te maken hebben met (eigen) vermogen van de dga. ABAB Accountants en Adviseurs ontzorgt u met proactief advies en praktische ondersteuning.

Ontzorgen thema's

 • Man leest kabinetsplannen

  Regeerakkoord 2018-2021

  Het nieuwe kabinet heeft ambitieuze plannen. Plannen die gevolgen hebben voor particulieren, ondernemers en ondernemingen. Wij zetten voor u de belangrijkste veranderingen op een rij. 

 • Auto van de zaak

  Bijtelling en auto van de zaak

  Bij een auto van de zaak komen zaken kijken als motorrijtuigenbelasting, bpm en bijtelling.

 • Ondernemer en adviseur in gesprek over omzetbelasting

  Btw

  De meeste ondernemers moeten belasting betalen over hun omzet, de btw. Maar er zijn ook uitzonderingen. De btw die u over uw kosten en uitgaven betaalt, is fiscaal aftrekbaar.

 • Adviseur in gesprek met ondernemers familiebedrijf

  Het familiebedrijf

  Elk familiebedrijf heeft zijn eigen dynamiek, structuur en cultuur. Al die aspecten zijn van belang voor het succes van de onderneming en het welzijn van uw familie.

 • Mensen in gesprek over de huwelijkse voorwaarden

  Huwelijkse voorwaarden

  Met huwelijkse voorwaarden zorgt u voor een optimale vermogensplanning en -bescherming. Het kan in verschillende situaties verstandig voor u zijn om zulke voorwaarden op te stellen.

 • Jurist geeft advies over juridische vastlegging

  Juridische overeenkomsten

  Om problemen en geschillen te voorkomen, is het belangrijk dat uw zaken juridisch op orde zijn. De focus hierbij ligt op het inventariseren van risico’s.

 • Twee mensen in gesprek over het levenstestament

  Levenstestament

  In een levenstestament legt u vast wie voor u beslissingen mag nemen als u het zelf niet meer kunt. Zo houdt u de regie over uw leven en toekomst.

 • Mensen praten over loonbelasting

  Loonbelasting en sociale zekerheid

  ABAB biedt ondersteuning bij al uw vraagstukken op het gebied van loonbelasting, verloning en sociale zekerheid.

 • werkgever en zzp'er in gesprek over modelovereenkomsten

  Wet DBA

  Per 1 mei 2016 verviel de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en trad de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking.

 • Pensioenadviseur en dga in gesprek over pensioen

  Dga-pensioen

  Als het gaat om uw pensioenopbouw neemt u als dga een bijzondere positie in.

 • adviseur en werkneemster in gesprek over pensioen

  Pensioen werkgever

  Pensioenadvies voor werkgevers richt zich op uw collectieve pensioenregeling én de communicatie naar uw medewerkers.

 • Adviseur ABAB in gesprek met klant over salarisadministratie

  Salarisadministratie uitbesteden

  Heeft u personeel in dienst, dan hoort daar onlosmakelijk een salarisadministratie bij.

 • Ondernemer en adviseur praten het verkopen van een bedrijf

  Bedrijf verkopen

  Het verkopen van een bedrijf is een complex proces dat vraagt om een goede planning en voorbereiding. Maar hoe en waar moet u beginnen?

 • werkgever en werknemer in gesprek over werkkostenregeling

  Werkkostenregeling

  Binnen de WKR kunt u maximaal een bepaald percentage van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw medewerkers.

 • Werkgever en werknemer in gesprek over de Wet werk en zekerheid

  Wet werk en zekerheid

  Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn de regels voor ontslag en contracten flink veranderd.

 • Twee mensen in gesprek over de eindejaarstips

  Eindejaarstips

  Zoals elk jaar zet ABAB ook in 2017 de belangrijkste Eindejaarstips voor u op een rij.

 • Munten

  WOZ

  De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) van woningen, bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken op uw perceel vast en maakt deze bekend via een WOZ-beschikking.

 • ee mensen in gesprek over de WOZ-beschikking

  WOZ in de agrarische sector

  Controleer de WOZ-beschikking van uw huis of bedrijfspand. 

Te koop icoon

Stel u gaat uw bedrijf verkopen, enig idee wat de fiscale consequenties van de verkoop voor u zijn?

10 vragen geven duidelijkheid over uw toekomst
Doe de bedrijfsverkoop quickscan