Ontzorgen

Ondersteuning bij fiscale, juridische en administratieve zaken

Iedere organisatie heeft te maken met administratie, belastingaangiften, salarisadministratie, personele vraagstukken en zaken die te maken hebben met (eigen) vermogen van de dga. ABAB Accountants en Adviseurs ontzorgt u met proactief advies en praktische ondersteuning op onder andere fiscaal en juridisch vlak.

Ontzorgen thema's

 • Ondernemer en adviseur praten het verkopen van een bedrijf

  Bedrijf verkopen

  Het verkopen van een bedrijf is een complex proces dat vraagt om een goede planning en voorbereiding. Maar hoe en waar moet u beginnen?

 • Auto van de zaak

  Bijtelling en auto van de zaak

  Bij een auto van de zaak komen zaken kijken als motorrijtuigenbelasting, bpm en bijtelling.

 • Mensen in gesprek over de huwelijkse voorwaarden

  Huwelijkse voorwaarden

  Met huwelijkse voorwaarden zorgt u voor een optimale vermogensplanning en -bescherming. Het kan in verschillende situaties verstandig voor u zijn om zulke voorwaarden op te stellen.

 • Twee mensen in gesprek over het levenstestament

  Testament

  U wilt uw vermogen op zorgvuldige wijze overdragen aan uw erfgenamen. En als het kan wilt u dat er zo min mogelijk belasting wordt betaald.

 • Pensioenadviseur en dga in gesprek over pensioen

  Dga-pensioen

  Als het gaat om uw pensioenopbouw neemt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een bijzondere positie in.

 • adviseur en werkneemster in gesprek over pensioen

  Pensioen werkgever

  Pensioenadvies voor werkgevers richt zich op uw collectieve pensioenregeling én de communicatie naar uw medewerkers.

 • Adviseur ABAB in gesprek met klant over salarisadministratie

  Salarisadministratie uitbesteden

  Als u personeel in dienst heeft, dan hoort daar onlosmakelijk een salarisadministratie bij.

 • werkgever en werknemer in gesprek over werkkostenregeling

  Werkkostenregeling

  Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u maximaal een bepaald percentage van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw medewerkers.

 • Werkgever en werknemer in gesprek over de Wet werk en zekerheid

  Wet werk en zekerheid

  Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn de regels voor ontslag en contracten flink veranderd.

 • Ondernemer en adviseur in gesprek over omzetbelasting

  Btw

  De meeste ondernemers moeten belasting betalen over hun omzet, de btw. Maar er zijn ook uitzonderingen. De btw die u over uw kosten en uitgaven betaalt, is fiscaal aftrekbaar.

 • Adviseur in gesprek met ondernemers familiebedrijf

  Het familiebedrijf

  Elk familiebedrijf heeft zijn eigen dynamiek, structuur en cultuur. Al die aspecten zijn van belang voor het succes van de onderneming en het welzijn van uw familie.

 • Mensen praten over loonbelasting

  Loonbelasting en sociale zekerheid

  ABAB biedt ondersteuning bij al uw vraagstukken op het gebied van loonbelasting, verloning en sociale zekerheid.

 • Munten

  WOZ

  De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) van woningen, bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken op uw perceel vast en maakt deze bekend via een WOZ-beschikking.

 • Euros

  WOZ in de agrarische sector

  De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) van woningen, bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken op uw perceel vast en maakt deze bekend via een WOZ-beschikking.

 • Pensioenadviseur en werkgever in gesprek over pensioencommunicatie

  Wet Pensioencommunicatie

  Per 1 januari 2017 trad de Wet Pensioencommunicatie volledig in werking. Deze wet zorgt ervoor dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor het pensioenbewustzijn van uw werknemers.

 • Adviseur compliant met AVG

  Privacywetgeving

  Op 25 mei 2018 trad de AVG in werking. In de hele EU geldt nu dezelfde privacywetgeving.

Te koop icoon

Stel u gaat uw bedrijf verkopen, enig idee wat de fiscale consequenties van de verkoop voor u zijn?

10 vragen geven duidelijkheid over uw toekomst
Doe de bedrijfsverkoop quickscan