Aanscherping regeling verrekening houdsterverliezen

21 september 2021
Artikel

Tot 2019 gold er in de vennootschapsbelasting een speciale regeling voor de verrekening van verliezen van houdster- en financieringsmaatschappijen. Een recente uitspraak van de Hoge Raad leidt ertoe dat het kabinet het voornemen heeft deze regeling aan te scherpen.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Twee mensen checken een lijst

Houdsterverliesregeling

Een verlies van een houdster- of financieringsmaatschappij vormt een ‘houdsterverlies’. Tot 2019 gold voor deze verliezen een aparte regeling. Een houdsterverlies kan namelijk alleen worden verrekend met winsten over jaren waarin eveneens sprake is van een houdster- of financieringsmaatschappij.

De regeling is per 2019 afgeschaft, maar er geldt nog wel overgangsrecht voor bestaande ‘houdsterverliezen’; houdsterverliezen die op 1 januari 2019 nog bestonden. Deze zijn ook na die datum slechts verrekenbaar met houdsterwinsten.

Uitspraak Hoge Raad

Door een uitspraak van de Hoge Raad eerder dit jaar werd het verrekenen van houdsterverliezen gemakkelijker. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een houdstervennootschap binnen een fiscale eenheid haar voorvoegingshoudsterverlies kan verrekenen met de winst van een direct bij oprichting gevoegde dochter. Er hoeft dus enkel een nieuwe dochter opgericht te worden met winstgevende activiteiten, die direct met ingang van haar oprichtingsdatum wordt gevoegd in een fiscale eenheid met de als houdstervennootschap kwalificerende moedermaatschappij. De moeder kan dan betrekkelijk eenvoudig de voorvoegingshoudsterverliezen verrekenen met de operationele winst van de dochter.

Door deze constructie kunnen houdster- en financieringsverliezen alsnog worden verrekend met ’normale’ bedrijfswinsten.

Aanscherping overgangsrecht

Het kabinet vindt dit onwenselijk. Daarom kondigt het kabinet aan de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad te repareren via een afzonderlijke nota van wijziging. Dit betekent dat bovenstaande constructie dan niet meer mogelijk is. 

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2022

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verrekening van houdsterverliezen? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over de verrekening van houdsterverliezen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan