Ketenregeling 2020: verleng flexibiliteit met een jaar

8 oktober 2019
Artikel

In ondernemingen komt het vaak voor dat er een vaste groep medewerkers is die al langer in dienst zijn en een vast contract hebben. Daarnaast is het tijdens piekmomenten of een voornemen tot groei nodig om extra medewerkers in te zetten. Gezien de flexibele aard of de onzekerheid van het aanbod in werk is een tijdelijke arbeidsovereenkomst dan verstandig. In dit geval krijgt u te maken met de ketenregeling.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Werkgever en  werknemer schudden elkaar de hand in verband met ketenregeling

Huidige ketenregeling

De ketenregeling bepaalt dat u als werkgever niet onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers mag afsluiten. Op dit moment mag u onder de huidige Wet werk en zekerheid (WWZ) maximaal drie tijdelijke contracten afsluiten in een periode van maximaal twee jaar. Overschrijdt u dit aantal of die periode dan ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (conversie). Dit is anders als de keten van contracten doorbroken wordt met een periode van meer dan zes maanden. Of korter als de toepasselijke cao dat mogelijk maakt. U kunt hierbij denken aan bepaalde functies waar vanwege klimaat- of seizoensinvloeden niet het jaarrond werk voorhanden is.

Wijzigingen vanaf 2020 door Wet arbeidsmarkt in balans

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)wordt alleen de periode van elkaar (opvolgende) tijdelijke contracten verruimd van twee naar drie jaar. Het aantal contracten van maximaal drie en de doorbreking bij een tussenpoos van meer dan zes maanden blijft hetzelfde. 

Deze overgang van twee naar drie jaar biedt u als ondernemer in 2019 nog de mogelijkheid om vooruit te kijken naar die verruiming. Mits het conversiemoment van twee jaar pas in 2020 plaatsvindt.

Neem nu actie

U kunt met de WAB - en door hier op vooruit te lopen - de inzet van uw medewerkers een jaar extra flexibel houden. Wel gaan in 2020 uw premielasten voor de inzet van tijdelijke medewerkers omhoog, omdat voor flexibele contracten een hogere WW-premie gaat gelden. Voor iedere onderneming is het moment waarop ‘beter’ voor een vast in plaats van een tijdelijk contract gekozen kan worden anders. Laat u over die keuze zeker adviseren door een jurist.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ketenregeling en de Wet arbeidsmarkt in balans? Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een mail.

Wilt u meer weten over de ketenregeling? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge