Nieuws

108 nieuwsberichten
 1. Nieuwsbericht
  18 september 2018

  Spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting

  Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid in strijd is met het Europese recht.
 2. Nieuwsbericht
  18 september 2018

  Verhoging btw-tarief naar 9%

  Het lage btw-tarief wordt per 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging geldt voor alle goederen en diensten waarop nu (nog) het 6%-tarief van toepassing is.
 3. Nieuwsbericht

  Tarieven in de vennootschapsbelasting

  De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in 2019 omlaag. Het tarief voor de eerste schijf (t/m een belastbaar bedrag van € 200.000) wordt verlaagd van 20% naar 19%.
 4. Nieuwsbericht
  18 september 2018

  Afschaffing aftrekbaarheid Contingent Convertible Bonds (CoCo’s )

  Contingent Convertible Bonds, ook wel CoCo’s genoemd, zijn obligaties, die onder vooraf afgesproken voorwaarden kunnen worden omgezet in aandelen in de schuldenaar.
 5. Nieuwsbericht

  Beperking verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

  De verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen worden verrekend met:
 6. Nieuwsbericht
  18 september 2018

  Afschrijving op vastgoed in de vennootschapsbelasting

  Onder de huidige wetgeving is afschrijving op gebouwen in eigen gebruik mogelijk tot 50% van de WOZ-waarde van dat gebouw.
 7. Nieuwsbericht
  18 september 2018

  Wijzigingen voor ib-ondernemingen

  De aftrekposten voor ondernemers versoberen de komende jaren. De verlaging naar het basistarief zal stapsgewijs – met 3%-punt per jaar – worden bewerkstelligd.
 8. Nieuwsbericht
  18 september 2018

  Wijzigingen voor particulieren

  Voor particulieren verandert er in 2019 het een en ander op fiscaal gebied. Denk aan de tarieven inkomstenbelasting, aftrekposten en heffingskortingen.
 9. Nieuwsbericht
  18 september 2018

  Heffingskortingen buitenlands belastingplichtigen

  Per 1 januari 2019 mag bij buitenlands belastingplichtige werknemers in de loonbelasting geen rekening gehouden worden met het (volledig) belastingdeel van de heffingskortingen.