Zwaardere criteria innovatiebox per 1 januari 2017

18 november 2016

De regels van de innovatiebox wijzigen per 2017. De criteria voor toegang tot de innovatiebox worden verzwaard en ook wordt de winstberekening aangepast. Maakt u op dit moment gebruik van de innovatiebox of overweegt u dit te doen komend jaar? Deze wijzigingen kunnen uw financiële situatie beïnvloeden. Ook bestaande afspraken met de Belastingdienst in gesloten vaststellingsovereenkomsten kunnen komen te vervallen.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
man maakt berekening criteria innovatiebox

Sinds 2010 kunnen innovatieve bedrijven gebruikmaken van de innovatiebox. Daarmee betaalt u over de winst uit innovatieve activiteiten slechts 5% vennootschapsbelasting in plaats van 20% of 25%. Door wereldwijde afspraken met OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) worden de regels van de innovatiebox per 1 januari 2017 aangescherpt.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het toegangsticket tot de innovatiebox wordt verzwaard;
  • de berekening van de winst in de innovatiebox wordt gewijzigd (nexusbenadering).

Toegangsticket innovatiebox

Om in aanmerking te komen voor toepassing van de innovatiebox moet het immaterieel activum zijn voortgekomen uit uw activiteiten waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Heeft uw bedrijf alleen een octrooi of kwekersrecht?  Dat is niet meer voldoende. De S&O-verklaring vormt dus uw toegangsticket tot de innovatiebox.

Heeft uw bedrijf een (geconsolideerde) groepsomzet van meer dan € 50 miljoen, dan geldt een aanvullende eis. Uw innovatie moet dan in principe worden beschermd door bijvoorbeeld een octrooi of kwekersrecht. 

Nexusbenadering innovatiewinst

De nieuwe nexusbenadering bepaalt welk gedeelte van de behaalde voordelen u mag toerekenen aan innovatie om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief (de innovatiewinst). De uitgaven die u in de innovatiebox mag opnemen worden beperkt tot de ‘eigen’ ontwikkelingsactiviteiten. Het uitbesteden van deze activiteiten binnen uw eigen groep van ondernemingen of aan derden heeft gevolgen voor de berekening van de innovatiewinst.

Overgangsrecht

De wijzingen per 2017 hebben in principe alleen invloed op boekjaren 2017 en daarna. Heeft u een innovatie vóór 2017 voortgebracht waarvoor u een octrooi of kwekersrecht heeft, dan behoudt u toegang tot de innovatiebox ook zonder afgifte van een S&O-verklaring. De ‘oude’ regeling blijft van kracht tot 1 juli 2021.

Heeft u innovaties voortgebracht ná 30 juni 2016? Dan zijn de nieuwe innovatieregels van toepassing en moet u mogelijk nieuwe afspraken maken.

De regels voor toepassing van de innovatiebox zijn complex en vereisen maatwerk. De wijzingen van de innovatiebox hebben de meeste gevolgen voor grotere ondernemingen, maar ook voor kleinere ondernemingen is het van belang dat tijdig actie wordt ondernomen. Het is de vraag of bestaande afspraken tussen uw bedrijf en de Belastingdienst kunnen worden gecontinueerd. 

Wij raden u aan contact op te nemen met uw belastingadviseur om te gevolgen van de wijzigingen in kaart te brengen. 

Wilt u meer weten over de innovatiebox? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan