WOZ-waarde: bezwaar maken kan belastingvoordeel opleveren

4 februari 2019

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) van woningen, bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken op uw perceel vast en maakt deze bekend via een WOZ-beschikking. De meeste gemeenten sturen deze WOZ-beschikking in de eerste acht weken van het jaar naar de eigenaren en gebruikers van deze gebouwen. Is deze waarde te hoog vastgesteld? Dan kan het lonen om bezwaar te maken. ABAB helpt ondernemers hier graag mee. Download hieronder ons gratis standaard bezwaarformulier.
 

Portretfoto Luc Adriaansen
Geschreven door:
Luc Adriaansen Belastingadviseur
Huizen met een hoge WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het vaststellen van de onroerendezaakbelasting (OZB), de toepassing van het eigenwoningforfait en de eventuele box 3-waardering. Daarnaast heeft deze waarde ook invloed op afschrijvingsmogelijkheden van bedrijfsgebouwen. U kunt bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Een goed gemotiveerd bezwaar kan leiden tot een verlaging van de vastgestelde WOZ-waarde en een lagere belastingheffing.

Kom snel in actie

Het is in uw belang de WOZ-beschikking jaarlijks te (laten) beoordelen. Stel dit niet te lang uit. De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken vanaf de dagtekening van de WOZ-beschikking. Kom snel in actie als u vindt dat uw WOZ-beschikking te hoog is vastgesteld! Heeft u advieskosten gemaakt voor het opstellen van een bezwaarschrift, dan kunt u aanspraak maken op een kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.

De WOZ-waarde is voor verschillende belastingen van belang en kan een voordeel opleveren. U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Heeft u uw WOZ-beschikking ontvangen en is die naar uw mening te hoog? Schakel dan een belastingadviseur in.

Wilt u meer weten over bezwaar maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Portretfoto Luc Adriaansen
Luc Adriaansen
Belastingadviseur
Gratis standaard bezwaarschrift WOZ downloaden

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ

Download bezwaarschrift
Gratis standaard bezwaarschrift WOZ downloaden

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ

Download bezwaarschrift