Wordt u binnenkort in het UBO-register geregistreerd?

25 april 2017

Als gevolg van Europese wetgeving moet Nederland vanaf 26 juni 2017 een UBO-register instellen. Een UBO (ultimate beneficial owner) is de uiteindelijke belanghebbende van bijvoorbeeld een bv of een nv, stichting of vereniging. Hoewel 26 juni snel nadert, is er nog veel onduidelijk en wordt weinig voortgang geboekt met de invoering van het register. 

 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Datum UBO-register op kalender

Wat betekent het register voor u?

In het register moeten alle UBO’s worden opgenomen. Het register valt onder de verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel, die nu al het handelsregister bijhoudt. Een persoon die voor meer dan 25% eigenaar is van een onderneming of een rechtspersoon heeft, of daarover de zeggenschap uitoefent, wordt aangemerkt als UBO. Het is op dit moment nog niet zeker of bijvoorbeeld participanten in een open fonds voor gemene rekening ook onder de registratieplicht voor UBO’s vallen. De Europese regels achter het UBO-register laten ruimte aan de individuele lidstaten voor dit soort details. Later komt er in specifieke regelgeving een exacte definitie van wie als UBO kwalificeert.

Om welke gegevens gaat het?

Voor personen die als UBO kwalificeren, zullen de volgende gegevens in een openbaar register op te vragen zijn:

  • naam;
  • geboortemaand en –jaar;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO. Hierbij wordt niet uw exacte belang weergegeven, maar wordt alleen aangegeven binnen welke bandbreedte van 25, 50, 75 of 100% uw belang valt.

Daarnaast kunnen bevoegde autoriteiten (zoals de Belastingdienst) de volgende gegevens inzien:

  • bsn/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
  • geboortedatum;
  • geboorteland en –plaats.

Vanaf het op moment dat de UBO-wetgeving daadwerkelijk in werking treedt, moeten bestaande ondernemingen en rechtspersonen binnen achttien maanden deze UBO-gegevens registreren.

Risico’s

Het register moet uiterlijk op 26 juni 2017 in werking zijn getreden. Op dit moment bevindt het wetgevingsproces zich nog in de consultatiefase. Tijdige invoering kan dus leiden tot een overhaaste procedure, wat de zorgvuldigheid waarschijnlijk niet ten goede komt. Eventuele onzorgvuldigheid rondom het UBO-register zou op gespannen voet staan met de zorgvuldigheid die privacywetgeving vereist bij het verwerken van persoonsgegevens.

Op basis van de richtlijn kunnen UBO’s onder bepaalde omstandigheden vragen om afscherming van hun gegevens. Bijvoorbeeld als een UBO het risico loopt op kidnapping of geweld. Gedurende de periode dat uw verzoek tot afscherming in behandeling is, zijn uw gegevens niet zichtbaar in het register.

ABAB houdt de invoering van het register en de gevolgen daarvan voor u nauwlettend in de gaten.

Wilt u meer weten over het UBO-register? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808