Wijzigingen in tegemoetkomingen loonkosten aangekondigd

9 juli 2020

Als werkgever kunt u sinds 2017 via de Wet tegemoetkomingen loondomein aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten van laagbetaalde, oudere of arbeidsgehandicapte werknemers. Aan deze regelgeving is de afgelopen jaren al veel gesleuteld. Nu kondigt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opnieuw een ingrijpende wijziging aan. Wij lichten deze toe.

Portretfoto van Mirjam van de Langerijt
Neem contact op met:
Mirjam van de Langerijt Senior belastingadviseur
werken in rolstoel

Wat is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)?

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel de positie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verbeteren. De wet bestaat uit drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor de werkgever:

  • De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV): een jaarlijkse tegemoetkoming om u te compenseren voor het stijgende wettelijk minimumjeugdloon.
  • Het loonkostenvoordeel (LKV): een jaarlijkse tegemoetkoming als u één of meer werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die lastig aan het werk komen, zoals oudere werknemers met een uitkering óf arbeidsgehandicapte werknemers.
  • Het lage-inkomensvoordeel (LIV): een jaarlijkse tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft met een laag loon.

Eerder informeerden wij u al over de aankomende versoberingen van het LIV en de afschaffing van het jeugd-LIV in 2024. De versoberingen dienen ter dekking van een deel van de afspraken uit het pensioenakkoord.

Effectievere invulling van de wet

In datzelfde pensioenakkoord spraken werkgevers en kabinet af dat er een onderzoek komt naar een effectievere invulling van de instrumenten in de Wtl. In dat licht stuurde minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer waarin hij toelicht wat er uit dat onderzoek en de gesprekken is gekomen.

De Wtl wordt nog meer een arbeidsmarktinstrument dat u als werkgever moet stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen én te houden. Daarvoor stelt de minister een aantal nieuwe maatregelen voor:   

  • Het LIV zal in de toekomst voor een selectere groep werknemers beschikbaar komen. Het plan is om de LIV om te vormen tot een loonkostenvoordeel voor potentieel kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar die rond het minimumloon verdienen. Anders dan de huidige jeugd-LIV zal een urencriterium worden ingevoerd.
  • Het LKV voor de doelgroep banenafspraak (voor mensen met een arbeidsbeperking) wordt structureel. Met deze maatregel kunt u het loonkostenvoordeel toepassen zolang de dienstbetrekking duurt, in plaats van de huidige termijn van drie jaar. Bovendien wordt het LKV banenafspraak niet meer beperkt tot ‘onlangs in dienst getreden werknemers’, maar gaat deze gelden voor alle werknemers binnen de doelgroep die bij u in dienst zijn. Ook hoeft in de toekomst geen doelgroepverklaring meer aan te vragen voor de LKV.

De maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt en zullen naar verwachting worden ingevoerd per 1 januari 2022. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de Wet tegemoetkomingen loondomein? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Mirjam van de Langerijt, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-5914140 of stuur Mirjam een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mirjam
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan