Wijziging Verordening Ruimte

13 april 2017

Op vrijdag 17 maart jl. heeft de Provincie Noord-Brabant het ontwerp van de actualisatie van de Verordening Ruimte gepubliceerd. Met deze actualisatie worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Tot en met 14 april aanstaande kan iedereen feedback geven op de wijzigingen. Daarna wordt de actualisatie met eventuele aanpassingen definitief. Wanneer de geactualiseerde Verordening Ruimte in werking treedt is niet bekend. De verwachting is dat dit over enkele maanden zal zijn.

 

Portretfoto van Renske van Eldik
Geschreven door:
Renske van Eldik Jurist
Twee mannen in gesprek op het land

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de actualisatie?

Stalderingsgebied
In de actualisatie is een nieuwe gebiedsaanduiding opgenomen: het stalderingsgebied. In totaal worden zes gebieden aangewezen. Het gaat met name om Midden- en Oost-Brabant. In deze gebieden gelden extra randvoorwaarden voor de ontwikkeling van veehouderijen. De voorwaarden gelden niet voor melkrundvee- en schapenhouderijen.

De reden voor het opnemen van een stalderingsgebied is dat de provincie  wil voorkomen dat verdere regionale concentratie van vee optreedt. Daarnaast wil de provincie leegstand tegengaan.

De oplossing is volgens de provincie stalderen. Kort gezegd houdt dit in dat alleen nieuwe dierenverblijven mogen worden ontwikkeld als er ook dierenverblijven worden gesaneerd. De sanering moet minimaal 110% zijn van de oppervlakte die door vestiging, uitbreiding of omschakeling in gebruik genomen wordt.

Er zit wel een addertje onder het gras. De stalderingsregeling geldt alleen voor bestaande dierenverblijven die na 17 maart 2017 leeg komen te staan.

Mestbewerking
Afgelopen tijd heeft de provincie Noord-Brabant met diverse stakeholders een mestdialoog gevoerd. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de actualisatie. De hoofdregel voor mestbewerking wordt dat dit bij de veehouderij kan plaatsvinden. Indien dit (deels) niet mogelijk is, dan moet de mest bewerkt worden bij een gespecialiseerd bedrijf dat is gestationeerd op een aangewezen bedrijventerrein.

Uitzonderingen op de hoofdregel zijn dat samenwerkende rundveehouderijen een vergistingsinstallatie mogen oprichten. Het mag daarbij maximaal om 25.000 ton per jaar gaan en de locatie moet goed ontsloten zijn.

In het Gemengd Landelijk Gebied mag daarnaast onder strikte voorwaarden een mestverwerkingsbedrijf worden gevestigd of uitgebreid. De mest, die afkomstig is van een andere locatie,  wordt aangevoerd door pijpleidingen. Daarnaast moet minimaal 50% van de mest worden omgezet in loosbaar water.

Een belangrijk kritiekpunt uit de maatschappij is dat door de actualisatie het mogelijk wordt om in Brabant mest te verwerken die afkomstig is uit andere delen van het land. In de huidige Verordening Ruimte is expliciet opgenomen dat een mestverwerkingsbedrijf alleen gevestigd kan worden als dit noodzakelijk is voor de bewerking van mest afkomstig uit Brabant.

Omvang van de bouwkavel
Door de komst van de actualisatie is het mogelijk dat een veehouderij een bouwkavel van meer dan 1,5 hectare kan realiseren. Hiervoor is het wel vereist dat een bouwkavel van een andere veehouderij wordt opgeheven.

De nieuwe regel is dat een bouwkavel niet groter mag worden dan 1,5 hectare plus de oppervlakte van de opgeheven bouwkavel. Stel dat de opgeheven bouwkavel 0,5 hectare is, dan mag de te realiseren bouwkavel maximaal 2 hectare zijn.

De mogelijkheden zijn niet eindeloos. Een bouwkavel mag namelijk nooit groter worden dan 2,5 hectare. Ook al wordt bijvoorbeeld 1,5 hectare opgeheven, dan nog mag een bouwperceel niet groter worden dan 2,5 hectare. Dit betekent dat met de wijziging bouwkavels maximaal 1 hectare groter mogen worden dan nu in de huidige regeling mogelijk is.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Renske helpt u graag verder!

E-mail Renske
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan