Vrijwillige melkproductiebeperking: kort dag, nog niet definitief

7 september 2016

Zeer binnenkort besluit de Europese Unie over de invoering van de regeling voor 'vrijwillige melkproductiebeperking'. Melkveehouders komen dan per 1 oktober 2016 in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 14 eurocent per kg niet-geproduceerde melk. De aanmelding voor de regeling moet al op zeer korte termijn (21 september om 12.00 uur) bij RVO.nl binnen zijn. Na bekendmaking van de exacte spelregels kunt u beoordelen of deelname interessant is voor uw bedrijf.

Portretfoto van Wim Dirks
Geschreven door:
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
Koeien in de wei langs de sloot

Onzekerheid voorwaarden vrijwillige melkproductiebeperking

Er heerst nog veel onzekerheid over de voorwaarden van de regeling voor 'vrijwillige melkproductiebeperking'. Bij de overweging wel of niet deel te nemen aan de regeling, spelen verschillende factoren een rol: de verwachte melkprijs, de variabele kosten per kg melk (voer, mest), de hoogte van de vergoeding en de vraag of de te nemen maatregelen (bijvoorbeeld verkoop melkkoeien) passen binnen de strategie van het bedrijf. 

De vergoeding van maximaal 14 eurocent per kg melk geldt alleen voor de hoeveelheid melk die het bedrijf in de periode oktober tot en met december 2016 minder produceert dan in dezelfde periode in 2015. Voor bedrijven waarvan de melkproductie in 2016 substantieel steeg, is deelname daardoor niet interessant.

Nevengevolgen vrijwillige melkproductiebeperking

Mocht u willen deelnemen aan de regeling voor 'vrijwillige melkproductiebeperking', sta dan nog even stil bij de nevengevolgen ervan. Naar verwachting voert de overheid begin 2017 nieuwe regelgeving in voor de invoering van fosfaatrechten voor melkvee. Het is op dit moment nog onduidelijk of het beperken van de melkproductie, inclusief het verlagen van de veebezetting, in het laatste kwartaal van 2016 gevolgen heeft voor de uiteindelijke toekenning van het aantal fosfaatrechten.

Wilt u meer weten over de melkproductiebeperking?

E-mail Wim
Portretfoto van Wim Dirks
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942773
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan