Voortzetten bestaande innovatiebox-afspraken mogelijk voor kleinere belastingplichtige

13 januari 2017

De innovatiebox maakt het mogelijk om winsten, behaald met (kwalificerende) innovaties tegen een effectief lager vennootschapsbelastingtarief te belasten. Per 1 januari 2017 wijzigden de regels voor toepassing van de innovatiebox.

 

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Mannen bespreken innovatiebox

Door gebruik te maken van de innovatiebox zijn bedrijven over de winst uit technisch-innovatieve activiteiten effectief slechts 5% vennootschapsbelasting verschuldigd in plaats van 20/25%. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de regels voor de toepassing van de innovatiebox verscherpt. Hiermee komen reeds gemaakte innovatiebox- afspraken met de Belastingdienst in beginsel te vervallen en moeten er nieuwe afspraken met de Belastingdienst worden gemaakt. Voor kleinere belastingplichtigen blijft het echter mogelijk om de bestaande innovatiebox-afspraken (VSO) te blijven toepassen.

Vaststellingsovereenkomst

Zoals ook aangekondigd in het Belastingplan 2017 bracht de Staatssecretaris van Financiën onlangs een besluit uit, op grond waarvan een vaststellingsovereenkomst (VSO) onder het oude regime van de innovatiebox kan worden voortgezet ná 2016. Dit besluit geldt alleen voor kleinere belastingplichtigen. Voor deze belastingplichtigen blijft onder de nieuwe regels enkel de eis gelden van het hebben van immateriële activa die zijn voortgevloeid uit  speur- en ontwikkelingswerk, waarvoor een S&O verklaring is afgegeven. Dit in tegenstelling tot grotere belastingplichtigen waarvoor sinds 2017 additionele eisen gelden.

Kleine belastingplichtige

Een belastingplichtige wordt als klein aangemerkt als de voordelen uit innovatieve activa (vermeerderd met kosten ter verwerving van deze voordelen) over het huidige jaar en de vier voorafgaande jaren, tezamen minder bedragen dan € 37,5 miljoen. Dat is gemiddeld € 7,5 miljoen per jaar. Ook moet de geconsolideerde groepsomzet in deze vijf jaren lager zijn dan € 250 miljoen. Dat is dus gemiddeld € 50 miljoen per jaar.
Door dit besluit van de Staatssecretaris van Financiën kan een reeds afgesloten VSO in bepaalde gevallen ook worden toegepast onder het nieuwe innovatiebox-regime. Belangrijke voorwaarden zijn dat de kleinere belastingplichtige zelf al zijn S&O-activiteiten uitvoert en dat aan alle administratieve verplichtingen is voldaan. Daarnaast moet de belastingplichtige voor de toepassing van het besluit een gemotiveerd verzoek bij de Belastingdienst indienen.

 

Wilt u meer weten over de innovatiebox? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan