Voorbereidende handelingen ondernemerschap? Vraag de btw tijdig terug!

5 december 2016

Voor de btw bent u al ondernemer als u met enige regelmaat zelfstandig economische activiteiten verricht. U verricht diensten of u levert goederen en ontvangt hiervoor een vergoeding. Bevindt u zich in de voorbereidende fase van het ondernemerschap? En zijn de economische activiteiten die u gaat verrichten, belast met btw? Dan kunt u de btw op kosten en investeringen terugvragen na registratie bij de Belastingdienst.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
laptop om btw terug te vragen

De registratie gaat automatisch na inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel. Voor de deelname aan het economisch verkeer moet u zich hier inschrijven. Is voor u inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel niet verplicht? Dan moet u zich registreren bij de Belastingdienst. Wees niet te laat met registratie: u moet dit doen binnen drie maanden na het maken van de kosten en investeringen. Dan kunt u de btw tijdig terugvragen. Dit leidt uiteraard ook tot een liquiditeitsvoordeel.
Een inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is bijvoorbeeld niet mogelijk voor particulieren met zonnepanelen. Zij leveren stroom aan het energienet en de levering van stroom is belast met btw. De particulieren hebben dus recht op teruggaaf van btw op de aanschaf van de zonnepanelen. Om dit recht uit te oefenen, moeten zij zich registreren bij de Belastingdienst.

Voorwaarden

De Belastingdienst geeft btw terug als:  

  • het voornemen bestaat om de activiteiten te verrichten en objectieve gegevens dit voornemen ondersteunen; 
  • de voorgenomen activiteiten belast zijn met btw.

Uiteraard moet u beschikken over facturen die voldoen aan de factuurvereisten. Voor aankopen tot een bedrag van € 100 inclusief btw voldoet een ‘bonnetje’. 

Tip

Bent u een onderneming aan het starten? En zijn de toekomstige prestaties belast met btw? Vraag dan tijdig om btw-teruggaaf. Door inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel of door registratie bij de Belastingdienst kunt u tijdig uw recht op teruggaaf uitoefenen.

 

Wilt u meer weten over btw-teruggaaf? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320