Vierde ronde regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2)

7 juni 2021

De vierde aanvraagronde van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat naar alle waarschijnlijkheid voor alle SBI-codes open in de tweede helft van juni 2021. Deze aanvraagronde heeft betrekking op het tweede kwartaal van 2021. De TVL-regeling ondersteunt mkb-ondernemers die door de coronacrisis een omzetverlies van meer dan 30% leden, bij het betalen van hun vaste lasten. De derde aanvraagronde is inmiddels gesloten.

Portretfoto van Astrid Baetsen
Neem contact op met:
Astrid Baetsen Corporate finance adviseur
Lamp met Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Toelichting kosten

Bij de TVL-regeling wordt u tegemoetgekomen in uw vaste lasten zoals huur, gas/water/licht, verzekeringen en leasecontracten. Loonkosten worden niet meegerekend, want deze worden al gecompenseerd door de NOW-regeling. Van het omzetverlies wordt een percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage wordt 100% gecompenseerd. Per sector is een vast percentage aan vaste lasten bepaald. Dit percentage baseert het kabinet op cijfers van het CBS en kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De vergoeding per bedrijf bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 550.000 per drie maanden voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers. Heeft u meer dan 250 medewerkers? Dan bedraagt de maximale subsidie € 600.000. Zowel de TVL-subsidie als de verschillende opslagen zijn vrijgesteld van belasting.

Voor wie is de TVL-regeling?

De TVL-regeling is voor alle ondernemers die hard geraakt zijn door de coronamaatregelen. Waar voorheen alleen ondernemers in aanmerking kwamen die staan ingeschreven onder een bepaalde SBI-code, komen vanaf de tweede aanvraagronde alle sectoren in aanmerking voor de regeling. Daarnaast krijgen ondernemers in de land- en tuinbouw wederom een aanvullende subsidie om planten en dieren in leven te houden: de opslag speciale kosten voor land- en tuinbouwbedrijven. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. De Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA), opslag voorraad gesloten detailhandel (VGD) en de opslag Annuleringskosten Reizen (AR) zijn niet meer van toepassing bij de TVL-aanvraag in het tweede kwartaal van 2021. Ook de evenementenmodule (VLE) kan niet meer aangevraagd worden in het tweede kwartaal van 2021.

Wat zijn de voorwaarden van de TVL-regeling?

 • Uw onderneming is vóór 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven bij het handelsregister van de KvK.
 • U heeft zich na 30 juni 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • Alleen de hoofdactiviteit van uw onderneming waarmee u op 30 juni 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister telt. Alleen als u voor de TVL van juni tot en met september 2020 na een herbeoordeling of bezwaar TVL ontving voor een andere SBI-code, komt u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.
 • Financiële instellingen, overheidsdiensten en publiek gefinancierde scholen zijn uitgesloten van deelname aan de regeling. Alleen als u SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.10 (holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern) als hoofdactiviteit heeft en SBI-codes van nevenactiviteiten die recht geven op TVL, komt u in aanmerking met een nevenactiviteit. Het aanvraagsysteem kiest automatisch de meest gunstige SBI-code.
 • Uw onderneming was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Uw onderneming had op 31 december 2019 of daarna geen verzoek tot verlening van surseance ingediend bij de rechtbank.
 • Zowel mkb- als niet-mkb-ondernemingen komen in aanmerking.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Het bedrijfsadres staat vermeld in het handelsregister van de KvK.
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning doordat deze een eigen opgang of toegang heeft. U moet dan bewijsstukken meesturen bij de aanvraag. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcaroperators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, binnenvaart, zee- en kustvaart, goederenvervoer over de weg, verhuisvervoer, post- en koeriersdiensten. Daar mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uw onderneming heeft door de coronacrisis meer dan 30% omzet verloren in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Deze keuzeoptie is nog niet opgenomen in de adviestool, waardoor deze mogelijk een onjuiste uitkomst geeft.
 • U heeft meer dan € 1.500 aan vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.
 • U kunt van zowel de TVL als van de NOW gebruikmaken. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (vergoeding van loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. De vergoeding die u ontvangt vanuit de TVL wordt opgeteld bij uw omzetberekening voor de NOW, waardoor u een lagere NOW-subsidie ontvangt. Ondanks dat de regelingen elkaar ‘bijten’, ontvangt u met beide regelingen opgeteld meer subsidie. Vanaf NOW 3 (vanaf oktober 2020) telt de TVL-subsidie niet meer mee als omzet voor de NOW.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Subsidies vanwege corona, zoals bijvoorbeeld de NOW en de TOZO, tellen hierbij niet mee. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun.
 • Voor aanvragen van € 125.000 of hoger wordt een accountantsverklaring gevraagd. Hierover zijn voor de vierde aanvraagronde nog geen specifieke details bekend.

Met de adviestool van RVO kunt u eenvoudig en snel controleren of u in aanmerking komt voor de TVL-regeling en op welk bedrag u mogelijk recht heeft.

Berekening van de tegemoetkoming

Het kabinet bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming als volgt: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 100%. Het omzetverlies wordt berekend aan de hand van de verwachte omzet in het tweede kwartaal van 2021 en de omzet in het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Onder omzet worden alle inkomsten zonder de ontvangen btw verstaan. U gebruikt hiervoor uw btw-aangiften over het eerste kwartaal van 2019. Meer informatie over de berekening van de tegemoetkoming, inclusief rekenvoorbeelden, kunt u vinden op rvo.nl.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure TVL?

U kunt TVL naar verwachting vanaf de tweede helft van juni 2021 aanvragen. Inmiddels is een nieuwe aanvraagronde aangekondigd vanaf het derde kwartaal van 2021. U kunt een aanvraag indienen bij RVO via eHerkenning niveau 3 of DigiD. U kunt de aanvraag ook door uw intermediair laten verzorgen. Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning.

U hoort binnen acht weken of uw aanvraag is goedgekeurd. Dit besluit ontvangt u per e-mail. Na goedkeuring staat het bedrag binnen vijf werkdagen op uw bankrekening. Aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Dit kan tot vijf jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie. Heeft u te veel subsidie gekregen? Dan kan het bedrag (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.

De volgende documenten heeft u nodig voor het indienen van de aanvraag:

 • Het KvK-nummer van uw onderneming;
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Hierop ontvangt u de tegemoetkoming;
 • Btw-aangiften (pdf) van het tweede kwartaal van 2019 of derde kwartaal van 2020. Als u geen omzetbelasting betaalt, volstaat een uitdraai van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma voor deze periode van 2019 of 2020.

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Ondernemers in de land- en tuinbouw ontvangen een opslag bovenop de TVL-subsidie van het eerste en tweede kwartaal van 2021. De opslag is bedoeld om planten en dieren in leven te houden door een vergoeding te geven voor voeding, verzorging en gewasbescherming. De opslag bedraagt 21% van het omzetverlies in april tot en met juni 2021. De maximale opslag bedraagt € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021. Als u TVL aanvraagt, wordt de opslag automatisch toegevoegd als u hiervoor in aanmerking komt. U hoeft deze dus niet apart aan te vragen. Op de website van RVO vindt u een overzicht van de SBI-codes die hiervoor in aanmerking komen

Starters komen ook in aanmerking voor TVL

Sinds maandag 31 mei is het aanvragen van TVL door starters ook mogelijk. 

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplichten de Nederlandse overheid openbaar te maken welke ondernemers subsidie hebben ontvangen en voor welk bedrag er subsidie is verleend. Als u de TVL-subsidie ontvangt, worden uw gegevens gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Het gaat daarbij onder andere om de naam en vestigingsplaats van uw onderneming, uw branche, of u een mkb-bedrijf bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal tien jaar beschikbaar.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij uw TVL-aanvraag? Neem dan contact op met Astrid Baetsen, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 040-2942692 of stuur Astrid een e-mail.

Wilt u meer weten over de TVL? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Astrid
Portretfoto van Astrid Baetsen
Corporate finance adviseur
Bel
040-2942692
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan