Verschil bepaald en onbepaald verzekerd deel pensioen in eigen beheer

Bij een pensioentoezegging, uitgevoerd in eigen beheer, kan de bv ervoor kiezen een deel van de pensioenaanspraak bij een verzekerings-maatschappij onder te brengen. Dat bij de verzekeringsmaatschappij ondergebrachte deel kan bepaald of onbepaald zijn. De staatssecretaris schept in een brief aan de Eerste Kamer duidelijkheid over het verschil tussen deze mogelijkheden. 

 

Portretfoto van Koen Jansen
Geschreven door:
Koen Jansen Senior belastingadviseur
Adviseur legt pensioen in eigen beheer uit

Onbepaald

We spreken van een onbepaald elders verzekerd deel als bij de verzekeringsmaatschappij een kapitaal is verzekerd en de bv het uit te keren pensioen verplicht moet aanvullen tot de hoogte van het door de bv toegezegde pensioen. Pas op het moment van omzetting van het bij de verzekeringsmaatschappij opgebouwde kapitaal in een recht op uitkering bij de bv weet de bv hoe groot deze aanvulling moet zijn. Uw toekomstige pensioenuitkeringen ontvangt u dan alleen van de bv.

Bepaald

Er is sprake van een bepaald elders verzekerd deel als de bv niet verplicht is om het door de verzekeringsmaatschappij uit te keren pensioen aan te vullen tot het toegezegde pensioen. Uw toekomstige pensioenuitkeringen ontvangt u dan gedeeltelijk van de bv en gedeeltelijk van de verzekeringsmaatschappij.

Gevolgen wetsvoorstel voor elders verzekerd deel 

De staatssecretaris licht ook de gevolgen van het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer toe voor een onbepaald elders verzekerd deel. Aanpassing van de overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij is niet nodig, maar de pensioentoezegging door de bv aan de dga moet wel op een aantal punten worden aangepast: 

  • De dga mag alleen nog pensioen opbouwen bij de verzekeraar en niet meer bij de bv;  
  • Na afloop van de coulancetermijn van drie maanden mag geen overgang van de elders verzekerde pensioenaanspraak naar de bv plaatsvinden; 
  • Bij een onbepaald elders verzekerd deel moet de pensioentoezegging zo worden aangepast dat het elders verzekerde deel van het pensioen niet meer wordt aangevuld met een in eigen beheer gehouden pensioen.

Wilt u meer weten over het pensioen in eigen beheer? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Koen
Portretfoto van Koen Jansen
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531316
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan