Verliezen aftrekbaar in aangifte inkomstenbelasting?

9 augustus 2017

U verricht activiteiten met als doel inkomen genereren. De kans is aanwezig dat uw activiteiten in het begin verliesgevend zijn. Kunt u de verliezen in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken?

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Middelen om aftrek te berekenen

Die vraag stelde een beeldend kunstenaar. Hij verkocht (reproducties van) originele kunstvoorwerpen, maar behaalde geen positieve resultaten en claimde een verlies uit onderneming over de jaren 2005 tot en met 2014. Hij stelde dat hij ondernemer was voor zijn kunstenaarsactiviteiten. De inspecteur weigerde de aftrek, omdat volgens hem geen sprake was van een ‘bron van inkomen’. Activiteiten zijn een bron van inkomen als redelijkerwijs te verwachten is dat daarmee voordeel wordt behaald. Bestaat die verwachting niet, dan is het voordeel niet belastbaar en niet aftrekbaar.

Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de kunstenaar geen ondernemer was. De activiteiten vormden geen bron van inkomen. In de periode 2005 tot en met 2014 zijn nooit positieve resultaten behaald. Volgens het hof werd niet voldaan aan de vereiste objectieve voordeelsverwachting. De kunstenaar kon zijn verliezen dus niet in aftrek brengen op zijn andere inkomsten.

De uitspraak in deze zaak ligt redelijk voor de hand. Uit de feiten en omstandigheden bleek dat met de activiteiten geen voordeel te verwachten is. Hij was dus geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Daardoor kon hij de verliezen niet aftrekken.

Verliezen in de praktijk

Niet iedereen is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De activiteiten moeten zich afspelen in het economisch verkeer en het (behalen van) voordeel moet te verwachten zijn. Pas dan is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer. Als u ondernemer bent, dan kunt u eventuele verliezen in mindering brengen op positieve inkomsten.

Laat u adviseren over hoe uw activiteiten voor de inkomstenbelasting moeten worden gekwalificeerd en hoe u verliezen met winsten van andere jaren kunt verrekenen.

 

Wilt u advies over hoe uw activiteiten voor de inkomstenbelasting moeten worden gekwalificeerd? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan