Verlies op een onzakelijke lening toch aftrekbaar?

15 oktober 2016

De Hoge Raad oordeelde in het verleden dat een verlies op een onzakelijke lening binnen gelieerde verhoudingen in een concern niet aftrekbaar is, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Op 14 oktober 2016 wees de Hoge Raad een arrest , dat uitlegt wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden.

 

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Bedrijfspanden

In deze zaak verstrekte een bv verschillende leningen aan een zustervennootschap. Vanwege het faillissement van de zustervennootschap wilde de bv het geleden verlies op de leningen aftrekken in haar aangifte vennootschapsbelasting. Uiteindelijk kwam deze zaak ter beoordeling bij de Hoge Raad terecht. 

Nieuwe markt

De bv gaf aan dat de zustervennootschap de lening kreeg omdat de bv hierdoor toegang kreeg tot een nieuwe markt en zo extra omzet kon behalen. Uit de samenwerking tussen beide zustervennootschappen kwam daadwerkelijk een belangrijke omzetstijging voort. De bv had dus duidelijk belang bij het in stand houden van de activiteiten van de zustervennootschap.

Bijzondere omstandigheid

De Hoge Raad stelde dat een bijzondere omstandigheid zich voordeed als tussen de schuldeiser en de schuldenaar sprake was van een zakelijke relatie, die ook zonder concernrelatie voor de schuldeiser van voldoende gewicht zou zijn geweest om de leningen onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden te verstrekken. 
De Hoge Raad verwees de zaak door naar Hof ’s-Hertogenbosch om te bepalen of er in deze zaak sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor een verlies op de leningen voor de bv toch aftrekbaar zou zijn. Wij houden u op de hoogte. 

Wilt u meer weten over verlies op onzakelijke leningen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626