Verhuur garageboxen belast met btw

20 maart 2017

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld dat de verhuur van garageboxen is belast met btw. Garageboxen zijn volgens de Hoge Raad parkeerruimten voor voertuigen. De verhuur van parkeerruimte is belast met btw. Dit geldt dus ook voor de verhuur van garageboxen. Welke consequenties heeft dit oordeel voor de praktijk?

 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
Berekening btw bij verhuur garagebox

Casus en oordeel Hoge Raad

Een belanghebbende verhuurde garageboxen en voldeed geen btw omdat hij van mening was dat geen sprake was van verhuur van parkeerruimte. Het Hof overwoog dat garageboxen in de praktijk veelal voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen worden gebruikt en daardoor multifunctioneel zijn. Op grond van een goedkeuring in een besluit kunnen multifunctionele ruimten vrij van btw worden verhuurd. Het Hof gaf belanghebbende dus gelijk.

De Hoge Raad heeft een andere mening. Niet het feitelijk gebruik van de garagebox is bepalend, maar de aard en inrichting daarvan. Een garagebox vormt naar aard en inrichting parkeerruimte voor een voertuig. Het feitelijk gebruik van een garagebox voor andere doeleinden – zoals opslag – heeft geen invloed op de vaststelling dat sprake is van parkeerruimte.

De garagebox vormt geen parkeerruimte als het gebruik als parkeerruimte is uitgesloten of de inrichting dit gebruik onmogelijk maakt. Dan kan sprake zijn van een multifunctionele ruimte. De verhuur is in dat geval vrijgesteld.

Belang voor de praktijk

Heeft u bij de verhuur van garageboxen geen btw in rekening gebracht, kom dan tijdig in actie. De kans bestaat dat de Belastingdienst de btw bij u naheft en een boete oplegt. In samenspraak met uw huurder(s) kunt u rekening houden met de btw-heffing. Voor garageboxen die nog geen tien jaar in gebruik zijn, bestaat mogelijk recht op teruggaaf van btw op bouwkosten. 

Is de verhuur van garageboxen altijd belast met btw? Nee, dat is niet het geval. Mag de huurder de garagebox niet gebruiken voor de stalling van voertuigen? Dan is de verhuur mogelijk toch vrijgesteld van btw. Ook zou de garagebox kunnen behoren bij een woning. Graag brengen wij de mogelijkheden met u in kaart.

Wilt u meer weten over btw-heffing? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan