UBO-register ingevoerd in 2020

11 april 2019

Het wetsvoorstel over het UBO-register is ingediend bij de Tweede Kamer en treedt begin 2020 in werking. De invoering van het register werd eerder al enkele malen uitgesteld.

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Dossiers UBO-register

Invoering UBO-register

Een UBO (ultimate beneficial owner) is de uiteindelijke belanghebbende van een entiteit, zoals een bv of nv, stichting of vereniging. Door de vierde anti-witwasrichtlijn uit 2015 moeten Europese lidstaten een centraal register met informatie over UBO’s opzetten. Het UBO-register wordt geïntegreerd in het Handelsregister. De Kamer van Koophandel (KvK) zal dit register beheren. 

Voor wie?

In het UBO-register wordt iedereen met meer dan 25% eigendoms- of zeggenschapsbelang in een entiteit opgenomen. Ook voor open fondsen voor gemene rekening, trusts en trustachtigen zal een registratieplicht gaan gelden.

Welke gegevens komen in het UBO-register?

Als u als UBO in het register komt, worden de volgende gegevens (openbaar) vastgelegd: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van uw belang. Daarbij toont het register in welke categorie u valt; met een belang van 25-50%, 50-75% of meer dan 75%. In bepaalde gevallen kan de KvK uw gegevens afschermen. Bijvoorbeeld als publicatie voor u onevenredige risico’s oplevert.

UBO-register fraudegevoelig

De Belastingdienst geeft in haar analyse van het UBO-register aan dat het niet verwacht dat het register gaat helpen bij het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. De dienst vindt dat het systeem fraudegevoelig is en lastig te handhaven. Zo kunnen mensen onjuiste gegevens aanleveren of kiezen voor een rechtsvorm die niet onder de verplichting valt. 

Onze belastingadviseurs volgen de ontwikkelingen omtrent de invoering van het UBO-register op de voet en zullen hier periodiek over berichten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Broekhuizen via telefoonnummer of stuur een mail.

Ook interessant voor u: 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan