Toch een zesde ronde tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2021)

20 december 2021

Eerder werd aangegeven dat er geen TVL Q4 2021 zou komen. In plaats daarvan zou de Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN) onder andere nachtclubs tegemoetkomen. Door de nieuwe coronamaatregelen komt er nu toch TVL Q4 2021 en vervalt de VLN.  

Portretfoto van Astrid Baetsen
Neem contact op met:
Astrid Baetsen Corporate finance adviseur
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Deze zesde aanvraagronde heeft betrekking op het vierde kwartaal van 2021. De TVL-regeling ondersteunt mkb-ondernemers die door corona meer dan 20% omzetverlies leden, bij het betalen van de vaste lasten. De vijfde aanvraagronde is gesloten.

Toelichting kosten

De TVL-regeling is een tegemoetkoming voor uw vaste lasten zoals huur, gas/water/licht, verzekeringen en leasecontracten. Loonkosten worden niet meegerekend, deze worden door de NOW gecompenseerd. Van het omzetverlies wordt een percentage vaste lasten berekend en van dat percentage wordt 100% gecompenseerd. Per sector is een vast percentage aan vaste lasten bepaald. Dit percentage baseert het kabinet op cijfers van het CBS en kunt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vinden. De vergoeding per bedrijf bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. De TVL-subsidie is vrijgesteld van belasting.

Voor wie?

De TVL-regeling is voor alle ondernemers die hard geraakt zijn door de coronamaatregelen. Bij deze aanvraagronde kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op opslagen voor verschillende sectoren, zoals eerder bijvoorbeeld de opslag voor land- en tuinbouwbedrijven.

Voorwaarden TVL

 • Uw onderneming is vóór 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven bij het handelsregister van de KvK.
 • U heeft zich na 30 juni 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • Alleen de hoofdactiviteit van uw onderneming waarmee u op 30 juni 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister telt. Alleen als u voor de TVL juni tot en met september 2020 na een herbeoordeling of bezwaar TVL ontving voor een andere SBI-code, komt u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.
 • Financiële instellingen, overheidsdiensten en publiek gefinancierde scholen zijn uitgesloten voor de regeling. Alleen als u SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.10 (holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern) als hoofdactiviteit heeft en SBI-codes van nevenactiviteiten die recht geven op TVL, komt u in aanmerking met een nevenactiviteit. Het aanvraagsysteem kiest automatisch de meest gunstige SBI-code.
 • Uw onderneming was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Uw onderneming had op 31 december 2019 of daarna geen verzoek tot verlening van surseance ingediend bij de rechtbank.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 geen ‘onderneming in moeilijkheden’.
 • Zowel mkb- als niet-mkb-ondernemingen komen in aanmerking. Mkb-ondernemingen kunnen de TVL apart aanvragen, ook als zij onderdeel zijn van een groep. Niet-mkb-ondernemingen kunnen TVL alleen als groep aanvragen.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Het bedrijfsadres staat vermeld in het handelsregister van de KvK.
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning doordat deze een eigen opgang of toegang heeft. U moet dan bewijsstukken meesturen bij de aanvraag. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcaroperators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, binnenvaart, zee- en kustvaart, goederenvervoer over de weg, verhuisvervoer, post- en koeriersdiensten. Bij deze ondernemingen mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uw onderneming heeft door de coronacrisis meer dan 20% omzet verloren in het vierde kwartaal van 2021 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.  
 • U heeft meer dan € 1.500 aan vaste lasten in het vierde kwartaal van 2021, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag uw onderneming in totaal niet meer dan € 2.300.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Subsidies vanwege corona, zoals bijvoorbeeld de NOW en de TOZO, tellen hierbij niet mee. Heeft uw onderneming bijna de grens bereikt? Dan ontvangt u het bedrag tot € 2.300.000. Voor bedrijven in de visserij bedraagt het maximale bedrag € 345.000 en voor land- en tuinbouwbedrijven is € 290.000 het maximum.
 • Voor aanvragen van € 125.000 of hoger wordt een accountantsverklaring gevraagd, zowel bij de aanvraag als bij de vaststelling. Deze moet direct bij de aanvraag worden toegevoegd. U moet een deskundigenverklaring meesturen als u bent ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020 en een aanvraag van meer dan € 25.000 indient. Bent u een starter én dient u een aanvraag in van meer dan € 125.000? Dan moet u zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aanleveren. U leest hier meer over de vereisten van een accountantsverklaring.

Met de adviestool van het RVO kunt u eenvoudig en snel controleren of u in aanmerking komt voor de regeling en op welk bedrag u mogelijk recht heeft.

Berekening van de tegemoetkoming

Het kabinet bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming als volgt: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 100%. Het omzetverlies wordt berekend aan de hand van de verwachte omzet in het vierde kwartaal van 2021 en de omzet in het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Onder omzet vallen alle reguliere inkomsten zonder de ontvangen btw. U gebruikt hiervoor uw btw-aangiften over het vierde kwartaal van 2019 of eerste kwartaal van 2020. Incidentele inkomsten mag u niet meenemen in uw omzetopgave. Meer informatie over de berekening van de tegemoetkoming, inclusief rekenvoorbeelden, vindt u hier.

Aanvraagprocedure TVL

U kunt TVL Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december tot en met 28 januari, 17:00 uur. Het is nog niet bekend of er hierna verdere TVL-rondes volgen. U kunt een aanvraag indienen bij het RVO via eHerkenning niveau 3 of DigiD. U kunt de aanvraag ook door uw intermediair laten verzorgen. Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning.

U hoort binnen acht weken of uw aanvraag is goedgekeurd (bij grote ondernemingen binnen dertien weken). Het besluit ontvangt u per e-mail. Na goedkeuring staat het bedrag binnen vijf werkdagen op uw bankrekening. Aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Dit kan tot vijf jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie. Heeft u te veel subsidie gekregen? Dan kan het bedrag (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.

De volgende documenten heeft u nodig voor het indienen van de aanvraag:

 • Het KvK-nummer van uw onderneming;
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Hierop wordt de tegemoetkoming gestort;
 • Btw-aangiften (pdf) van het vierde kwartaal van 2019 of eerste kwartaal van 2020. Als u geen omzetbelasting betaalt, volstaat een uitdraai van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma voor deze periode van 2019 of 2020.
 • In sommige gevallen moet u een accountantsproduct of derdenverklaring als bijlage meesturen.

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplichten de Nederlandse overheid openbaar te maken welke ondernemers subsidie hebben ontvangen en voor welk bedrag er subsidie is verleend. Als u de TVL-subsidie ontvangt, worden uw gegevens gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Het gaat daarbij onder andere om de naam en vestigingsplaats van uw onderneming, uw branche, of u een mkb-bedrijf heeft of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal tien jaar beschikbaar.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij uw TVL-aanvraag? Neem dan contact op met Astrid Baetsen, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 040-2942692 of stuur Astrid een e-mail.

Meer weten over TVL? Onze corporate finance adviseur helpt u graag verder!

E-mail Astrid
Portretfoto van Astrid Baetsen
Corporate finance adviseur
Bel
040-2942692
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan