Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) geopend

1 juli 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), het vervolg op de tegemoetkoming Schade Covid-19 (TOGS-regeling), is geopend.

Astrid Baetsen
Neem contact op met:
Astrid Baetsen Corporate finance adviseur
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Deze regeling ondersteunt mkb-ondernemers met maximaal 250 werknemers en meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis bij het betalen van de vaste lasten. Denk aan huur, gas/water/licht, verzekeringen en leasecontracten.

Loonkosten worden niet meegerekend. Deze kosten worden gecompenseerd door de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling). Van het omzetverlies wordt een percentage vaste lasten berekend. Hiervan wordt maximaal 50% gecompenseerd. Per sector is een vast percentage aan vaste lasten bepaald. Dit percentage is ontleend aan cijfers van het CBS. De vergoeding per bedrijf bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 per vier maanden. De tegemoetkoming is bedoeld voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voor wie?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is de opvolger van de TOGS-regeling en dus geen vervanger. U kunt recht hebben op beide regelingen. De TOGS-regeling loopt niet vanzelf over in de TVL.

Wilt u gebruikmaken van de TVL, dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb komen dezelfde sectoren in aanmerking als voor de TOGS-regeling, bijvoorbeeld horeca, recreatie, evenementen en sauna’s. U komt in aanmerking voor de TVL als uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven onder een van de vastgestelde SBI-codes. U kunt de SBI-code niet alsnog (met terugwerkende kracht) aanpassen om in aanmerking te komen. Vindt u dat uw bedrijfsactiviteiten onder een van de SBI-codes vallen, maar staat u anders geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan kunt u daar melding van maken.

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

 • Uw onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Uw onderneming is niet failliet;
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance ingediend bij de rechtbank;
 • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf;
 • U heeft een mkb-onderneming. 
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Het bedrijfsadres staat vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning doordat deze een eigen opgang of toegang heeft. U moet dan bewijsstukken meesturen bij de aanvraag. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart. Daar mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 • Uw onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis. Als u de tegemoetkoming aanvraagt op de nevenactiviteit, dan mag het omzetverlies alleen betrekking hebben op de nevenactiviteit.
 • U heeft meer dan € 4.000 aan vaste lasten over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020.
 • U kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. De vergoeding die u ontvangt vanuit de TVL wordt opgeteld bij uw omzetberekening voor de NOW waardoor u een lagere NOW-subsidie ontvangt. Ondanks dat de regelingen elkaar ‘bijten’, ontvangt u met beide regelingen opgeteld meer subsidie.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 120.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 100.000 overheidssteun.

Snel weten of u recht heeft op de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)? Vul dan de adviestool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in.

Berekening van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming wordt als volgt bepaald: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%. Het omzetverlies wordt berekend aan de hand van de verwachte omzet en de normale omzet van 1 juni tot en met 30 september 2019. Onder omzet worden alle inkomsten exclusief btw verstaan. U gebruikt hiervoor uw btw-aangiften over de betreffende maanden of over het tweede en derde kwartaal van 2019. Meer informatie over de berekening van de tegemoetkoming, inclusief rekenvoorbeelden, kunt u vinden op rvo.nl.

De aanvraagprocedure

U kunt vanaf 30 juni, 12.00 uur tot en met 30 oktober, 17.00 uur een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. U kunt de tegemoetkoming voor uw onderneming alleen zelf aanvragen, dus niet net zoals bij de TOGS via uw intermediair.

U hoort binnen acht weken of uw aanvraag wordt goedgekeurd. Het besluit ontvangt u per e-mail. Na goedkeuring staat het bedrag, in de vorm van een 80% voorschot, binnen een week op uw bankrekening. Vóór 1 april 2021 meldt u het werkelijke omzetverlies waarna de definitieve subsidie wordt vastgesteld. Aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Dit kan tot vijf jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie. Blijkt dat u geen recht had op de subsidie of teveel heeft ontvangen? Dan kan het bedrag (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.

De volgende documenten heeft u nodig voor het indienen van de aanvraag:

 • Het KvK-nummer van uw onderneming;
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Hier wordt de tegemoetkoming naar overgemaakt;
 • Btw-aangiften (pdf) van het tweede en derde kwartaal van 2019. Indien u geen omzetbelasting betaalt, volstaat een pdf van de jaarrekening over 2019.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)? Neem dan contact op met Astrid Baetsen, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 040-2942692 of stuur Astrid een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan