Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

1 juli 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), het vervolg op de tegemoetkoming Schade Covid-19 (TOGS-regeling), is geopend. Deze regeling ondersteunt mkb-ondernemers met maximaal 250 werknemers en meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis bij het betalen van de vaste lasten. Denk aan huur, gas/water/licht, verzekeringen en leasecontracten.

Astrid Baetsen
Neem contact op met:
Astrid Baetsen Corporate finance adviseur
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Loonkosten worden niet meegerekend. Deze worden gecompenseerd door de NOW-regeling. Van het omzetverlies wordt een percentage vaste lasten berekend. Hiervan wordt maximaal 50% gecompenseerd. Per sector is een vast percentage aan vaste lasten bepaald. Dit percentage is ontleend aan cijfers van het CBS en kunt u hier vinden. De vergoeding per bedrijf bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 per vier maanden. De tegemoetkoming is bedoeld voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voor wie?

De TVL is de opvolger van de TOGS-regeling en dus geen vervanger. U kunt recht hebben op beide regelingen. De TOGS-regeling loopt niet vanzelf over in de TVL. Als u gebruik wilt maken van de TVL, moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. Voor de TVL komen dezelfde sectoren in aanmerking als voor de TOGS-regeling, bijvoorbeeld horeca, recreatie, evenementen en sauna’s. U komt in aanmerking voor de TVL als uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven onder een van de vastgestelde SBI-codes. U kunt de SBI-code niet alsnog (met terugwerkende kracht) aanpassen om in aanmerking te komen. Vindt u dat uw bedrijfsactiviteiten onder een van de SBI-codes vallen, maar staat u anders geregistreerd bij de KVK? Dan kunt u daar melding van maken.

Voorwaarden

 • Uw onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Uw onderneming is niet failliet;
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance ingediend bij de rechtbank;
 • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf;
 • U heeft een mkb-onderneming. Wat daaronder wordt verstaan, leest u hier.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Het bedrijfsadres staat vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning doordat deze een eigen opgang of toegang heeft. U moet dan bewijsstukken meesturen bij de aanvraag. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart. Daar mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 • Uw onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis. Als u de tegemoetkoming aanvraagt op de nevenactiviteit, dan mag het omzetverlies alleen betrekking hebben op de nevenactiviteit.
 • U heeft meer dan € 4.000 aan vaste lasten over de periode 1 juni t/m 30 september 2020.
 • U kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. De vergoeding die u ontvangt vanuit de TVL wordt opgeteld bij uw omzetberekening voor de NOW waardoor u een lagere NOW-subsidie ontvangt. Ondanks dat de regelingen elkaar ‘bijten’, ontvangt u met beide regelingen opgeteld meer subsidie.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 120.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 100.000 overheidssteun.

Voor een aantal sectoren zijn nadere voorwaarden gesteld. Snel weten of u recht heeft op de TVL? Vul dan de adviestool in.

Berekening van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming wordt als volgt bepaald: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%. Het omzetverlies wordt berekend aan de hand van de verwachte omzet en de normale omzet van 1 juni tot en met 30 september 2019. Onder omzet worden alle inkomsten exclusief btw verstaan. U gebruikt hiervoor uw btw-aangiften over de betreffende maanden of over het tweede en derde kwartaal van 2019. Meer informatie over de berekening van de tegemoetkoming, inclusief rekenvoorbeelden, kunt u vinden op rvo.nl.

De aanvraagprocedure

Aanvragen is mogelijk van 30 juni, 12.00 uur tot en met 30 oktober, 17.00 uur. U kunt een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. U kunt de tegemoetkoming voor uw onderneming alleen zelf aanvragen, dus niet net zoals bij de TOGS via uw intermediair.

U hoort binnen acht weken of uw aanvraag wordt goedgekeurd. Het besluit ontvangt u per e-mail. Na goedkeuring staat het bedrag, in de vorm van een 80% voorschot, binnen een week op uw bankrekening. Vóór 1 april 2021 meldt u het werkelijke omzetverlies waarna de definitieve subsidie wordt vastgesteld. Aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Dit kan tot vijf jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie. Blijkt dat u geen recht had op de subsidie of teveel heeft ontvangen? Dan kan het bedrag (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.

De volgende documenten heeft u nodig voor het indienen van de aanvraag:

 • Het KvK-nummer van uw onderneming;
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Hier wordt de tegemoetkoming naar overgemaakt;
 • Btw-aangiften (pdf) van het tweede en derde kwartaal van 2019. Indien u geen omzetbelasting betaalt, volstaat een pdf van de jaarrekening over 2019.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor de Tegemoetkoming schade COVID-19? Neem dan contact op met Astrid Baetsen, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 040-2942692 of stuur Astrid een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

Astrid Baetsen
Corporate finance adviseur
Bel
040-2942692
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan