Succesfee vrij van btw?

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat prijzengeld niet onder de btw-heffing valt. Betekent dit dat ook een succesfee niet belast is? Een succesfee is immers afhankelijk van het behaalde resultaat.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Nog een geschikte visual zoeken

Een resultaatafhankelijke vergoeding biedt mogelijkheden in de sectoren waarin geen recht bestaat op aftrek van btw zoals de onderwijssector, sociaal-culturele sector en medische sector. Door de vergoeding afhankelijk te stellen van ‘toevalligheden’, kunt u heffing van btw voorkomen.

Geen voldoening btw prijzengeld

In de casus voor het Europese Hof van Justitie (HvJ) gaat het om de deelname aan een paardenwedren. Het prijzengeld is afhankelijk van de prestatie van het paard ten opzichte van andere paarden bij de paardenwedren. Het HvJ ziet het winnen van prijzengeld als een uitkomst van toevalligheden. Zij ziet dan ook geen verband tussen het verbruik van een prestatie door de organisator van de wedstrijd en het betalen van prijzengeld. Het prijzengeld vormt dus geen vergoeding voor de deelname aan de wedstrijd.

Casus 
De paardentrainster ontvangt van de eigenaar van een renpaard een percentage van het prijzengeld. Zij heeft dit bedongen als tegenprestatie voor het trainen. Het HvJ oordeelt dat geen rechtstreeks verband bestaat tussen de dienstverlening van de trainster aan de eigenaar van het paard en de betaling van het deel van het prijzengeld. Daarom hoeft de trainster geen btw af te dragen over het percentage van het prijzengeld.

Recht op aftrek van btw

Ontvangt de trainster geen andere gelden voor de training van het paard dan het percentage van het prijzengeld? Dan leidt het trainen van het paard niet tot btw-belaste omzet. De vraag is dan of de trainster recht heeft op aftrek van btw.

Het HvJ verleent het recht op aftrek onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde gaat over het economisch belang van de training voor de economische activiteit van de trainster. Heeft de trainster een renstal, dan kan het trainen van het paard een rechtstreeks economisch belang hebben. Het getrainde paard kan voor naamsbekendheid zorgen, zodat de omzet uit de renstal toeneemt. De omzet uit trainingen kan toenemen, maar bijvoorbeeld ook de verkoop van paarden vanuit de renstal. In dat geval houdt het trainen van het betreffende paard direct verband met de economische activiteit. De btw op de kosten van training kunnen in aftrek gebracht worden op basis van het aftrekrecht van de economische activiteit.

Maak tijdig bezwaar

Is btw voldaan over de resultaatafhankelijke vergoeding, maak dan tijdig bezwaar: binnen zes weken nadat u de btw op aangifte heeft betaald. Over het derde kalenderjaarkwartaal is de verschuldigde btw betaald in oktober. Benut de mogelijkheid om binnen zes weken na betaling bezwaar te maken.

Wilt u meer weten over btw-vrije vergoedingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320