Stalderingsregels per 17 juli 2017 van kracht

17 juli 2017

Provinciale Staten heeft ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Verordening Ruimte. Een van de maatregelen is het invoeren van stalderingsgebieden voor Midden- en Oost-Brabant. In deze gebieden kunnen veehouderijen alleen nog ontwikkelen als ze aan de stalderingsregels voldoen. De regeling geldt niet voor melkrundveebedrijven en schapenhouderijen. Stallen voor huisvesting van vleeskalveren kunnen wel meedoen aan de regeling. De stalderingsregels gaan per direct in.

 

Portretfoto van Renske van Eldik
Geschreven door:
Renske van Eldik Jurist
Twee personen op het land

Wat is stalderen?
Kort gezegd houdt dit in dat alleen nieuwe dierenverblijven mogen worden ontwikkeld als tegelijkertijd dierenverblijven worden gesaneerd. De sanering moet minimaal 110% zijn van de oppervlakte die door vestiging, uitbreiding of omschakeling in gebruik genomen wordt.

Er zit wel een addertje onder het gras. Alleen bestaande dierenverblijven komen in aanmerking voor de stalderingsregeling. Dit betekent dat als een (voormalig) dierenverblijf al voor 17 maart 2017 leeg stond, deze niet mag meetellen voor staldering. 

Stalderingsloket
De Provincie heeft aangekondigd een Stalderingsloket op te richten. Dit loket zorgt voor bemiddeling en het afgeven van verklaringen voor de aankoop en verkoop van stalderingsmeters. De prijzen per vierkante meter zijn nog onbekend. Daar beraadt de Provincie zich de komende maanden nog op. Wel heeft de Provincie aangekondigd dat de aan- en verkoop van stalderingsregels via het Stalderingsloket moet verlopen.

Stalderingsgebieden
Kaart met stalderingsgebieden
 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
Daarnaast heeft de Provinciale Staten ingestemd met een verscherpte Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij in het najaar. Stalderen is één van de maatregelen die moet leiden tot een versnelling van duurzame veehouderij in Brabant. De stalderingsregels lopen dus voor op het nieuwe maatregelenpakket, omdat ze zijn opgenomen in de Verordening Ruimte en rechtstreeks werkend zijn.

Hoe nu verder?
Sinds het besluit is er veel ophef geweest over het nieuwe pakket aan maatregelen voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. In de krant is te lezen dat veel instanties beroep gaan instellen tegen de nieuwe regels. Zolang de regels niet zijn uitgewerkt, is dit nog niet mogelijk.

Ook voor de stalderingsregels geldt dat hiertegen geprocedeerd kan worden. De verbindendheid van de regels kan bij de rechter ter discussie worden gesteld. De kans van slagen moet nog beoordeeld worden.

Advisering
De juristen van VAROM kunnen u adviseren of u (gedeeltelijk) mee kan doen met de stalderingsregeling. Wilt u  stalderingsmeters verkopen? Wij kunnen in samenwerking met de fiscaal- en bedrijfsadvies vaststellen of gebruikmaking van de stalderingsregels de beste oplossing is.

 

 

Komt u in de knel door de stalderingsregels en wilt u de toepassing van de regels ter beoordeling bij de rechter brengen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Renske
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan