Rekenformule voor lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

15 mei 2020

Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben last van de coronacrisis en willen hun loon verlagen. Dit leidt tot vragen over hoe het gebruikelijk loon in 2020 kan worden vastgesteld. Het ministerie van Financiën publiceerde hiervoor onlangs een rekenformule. 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
Rekenformule voor lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Loonsverlaging evenredig aan omzetdaling

In een eerder artikel gaven wij aan dat een dga zijn loon onder bepaalde voorwaarden kan verlagen als gevolg van de coronacrisis. Volgens de rekenformule van de staatssecretaris van Financiën mag de loonsverlaging evenredig zijn aan de omzetdaling in 2020. Er gelden wel enkele voorwaarden.

Rekenformule

Het gebruikelijk loon in 2020 is A x (B/C)
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voorbeeld

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2019 € 60.000 en de omzet over de eerste vier maanden in 2020 is 40% lager ten opzichte van deze periode in 2019. Het gebruikelijk loon in 2020 kan dan worden vastgesteld op € 36.000.

Voorwaarden

Er gelden drie voorwaarden voor toepassing van deze goedkeuring:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere loon.
  • Als de dga feitelijk meer loon heeft ontvangen dan volgt uit de formule, dan geldt het hogere loon.
  • De omzet mag niet zijn beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. Deze factoren moeten dus buiten beschouwing blijven.

Schriftelijke vastlegging

Bij toepassing van de rekenformule is geen overleg nodig met de inspecteur. Sommige situaties kunnen echter dwingen om een (nog) lager gebruikelijk loon vast te stellen dan uit de rekenformule volgt. Bijvoorbeeld in een verliessituatie of om de continuïteit te waarborgen. Er is dan niet meteen overleg nodig met de inspecteur, maar wel een nadere onderbouwing.

Vanuit juridisch perspectief merken wij op dat de aandeelhouder(s) een besluit moet(en) nemen om het loon te verlagen. Dit vraagt om een goede vastlegging van de gewijzigde beloningsafspraken. Bovendien voorkomt dit mogelijk discussie met de Belastingdienst als het gebruikelijk loon afwijkt van de rekenformule.

Meer weten?

Wilt u weten of u in uw situatie het loon kunt verlagen en welke aandachtspunten daarbij gelden? Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan