Regeling provinciale aankoop veehouderij (Rpav) en overheidsingrijpen

15 september 2022

Om de problemen als gevolg van de stikstofdepositie in natuurgebieden te beperken, roept de overheid verschillende regelingen in het leven om de stikstofemissie te reduceren. Eén van die regelingen is de regeling provinciale aankoop veehouderij (Rpav). We zetten de inhoud van de regeling en de (fiscale) gevolgen hiervan voor u op een rij.  

Portretfoto van Frank Rademaekers
Neem contact op met:
Frank Rademaekers Manager Belastingadvies
Weiland

Wat is de regeling provinciale aankoop veehouderij?

De regeling provinciale aankoop veehouderij (Rpav) heeft als doel de stikstofdepositie bij Natura 2000-gebieden te laten dalen. Doet u mee aan deze regeling? Dan wordt uw huidige veehouderijbedrijf door de provincie opgekocht en moet u het bedrijf definitief beëindigen. Bij deelname aan de regeling vervallen uw productierechten. De koopsom van uw onderneming wordt gebaseerd op de marktwaarde van verschillende bedrijfsonderdelen. Voor de vervallen productierechten ontvangt u een marktconforme vergoeding.

Om deel te kunnen nemen aan regeling, moet uw veehouderij in de periferie van een Natura-2000 gebied liggen en de stikstofemissie moet een bepaalde normwaarde overschrijden.

Om gebruik te maken van de Rpav, moest u deze deal vóór 4 september 2022 sluiten. Uw veehouderijactiviteiten moeten uiterlijk binnen één jaar na de koopovereenkomst worden beëindigd. Gezien deze korte termijn verwijzen wij ook graag naar de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). Ook deze maatregel is gericht op opkoop of beëindiging van de piekbelasters met een hoge stikstofuitstoot op Natura 2000 gebieden. De MGA-2 is nog niet opengesteld, maar is een voortzetting van de regeling provinciale aankoop veehouderij

Overheidsingrijpen en herinvesteringsreserve

Bij het verkopen van uw onderneming moet u belasting betalen over de overwaarde van de onderneming. Dit is niet altijd wenselijk. Zeker niet als u aansluitend een nieuwe onderneming wilt opstarten of een andere bestaande bedrijfstak wilt uitbreiden. In bepaalde situaties kunt u uitstel van belastingheffing krijgen als er een herinvesteringsreserve gevormd kan worden. Door uitstel van de belastingheffing zijn er meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld het uitbreiden van een akkerbouwbedrijf of het starten van een zonnepark.

Voor het vormen van een herinvesteringsreserve gelden enkele voorwaarden. Naast de reguliere herinvesteringsreserve, kunt u onder bepaalde omstandigheden gebruikmaken van een verruimde herinvesteringsreserve, waardoor het makkelijker is om belastinguitstel te realiseren.

Een verruimde herinvesteringsreserve is van toepassing bij overheidsingrijpen. Uit een gewijzigd besluit blijkt dat deelname aan de Rpav onder overheidsingrijpen kan worden gerangschikt. Ondernemers die hieraan deelnemen, kunnen dus gebruikmaken van een verruimde herinvesteringsreserve.

Afboeking herinvesteringsreserve

Voor de afboeking van een herinvesteringsreserve is de afschrijvingstermijn van zowel het verkochte bedrijfsmiddel als het vervangende bedrijfsmiddel van belang. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een herinvesteringsreserve bij de verkoop van een bedrijfsmiddel met een korte afschrijvingsduur af te boeken op de aanschaf van een bedrijfsmiddel met een afschrijfsduur van langer dan tien jaar of van een niet afschrijfbaar bedrijfsmiddel. Per bedrijfsmiddel wordt bepaald op welk vervangend bedrijfsmiddel de herinvesteringsreserve kan worden afgeboekt.

Bij een verruimde herinvesteringsreserve zijn er meer mogelijkheden voor afboeking op een vervangend bedrijfsmiddel, doordat er in dit geval geen sprake hoeft te zijn van ‘dezelfde economische functie’. Door wijzigingen in het besluit zijn de mogelijkheden uitdrukkelijker beschreven en ruimer geworden. Dit biedt u als ondernemer meer mogelijkheden en zekerheid vooraf als u wilt omschakelen naar een andere bedrijfstak. Houd hierbij wel rekening met de voorwaarden van de boekwaarde-eis en het feit dat de boekwinst op een varkensstal (lang afschrijfbaar) niet als herinvesteringsreserve op landbouwgrond (niet afschrijfbaar) kan worden afgeboekt.

Advies over fiscale mogelijkheden

Laat u uw veehouderijbedrijf opkopen door de provincie via de Rpav of doet u mee aan een andere opkoopregeling? Laat u adviseren over de fiscale mogelijkheden. Neem contact op met Frank Rademaekers, manager Belastingadvies. U bereikt Frank via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over een opkoopregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frank
Portretfoto van Frank Rademaekers
Manager Belastingadvies
Bel
0495-459042
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu