Regeling compensatie transitievergoeding definitief

7 maart 2019

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd, waarin de (procedure)regels met betrekking tot het aanvragen van de compensatie voor werkgevers zijn vermeld.

Portretfoto Monique van der Manden
Geschreven door:
Monique van der Manden Jurist arbeidsrecht
Handtekening zetten onder transitievergoeding

Aanvraagtermijn transitievergoeding

Werkgevers die op of na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 de transitievergoeding hebben betaald, moeten voor 1 oktober 2020 een verzoek tot compensatie indienen. Werkgevers die op of na 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald, kunnen ook een verzoek tot compensatie indienen. UWV beoordeelt vervolgens of en hoeveel van de betaalde transitievergoeding gecompenseerd wordt.

Voorwaarden vergoeding

De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven. Er wordt een afwijkende termijn gehanteerd ten aanzien van de zogenaamde oude gevallen. Het moment van betaling is de datum dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Documentatie voor recht op compensatie

Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten te bewaren omtrent het beëindigen van het dienstverband en de reden daarvan, maar ook van de berekening en betaling van de transitievergoeding. In de regeling is vastgelegd dat UWV in ieder geval het volgende moet kunnen vaststellen:

  • Dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst.
  • De duur van de arbeidsovereenkomst.
  • Dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan.
  • Dat de transitievergoeding is betaald.
  • Hoe de transitievergoeding berekend is.
  • Hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

UWV publiceert nog een formulier waaruit blijkt welke documenten precies nodig zijn.

Wilt u meer weten over de regeling compensatie transitievergoeding? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Monique
Portretfoto Monique van der Manden
Jurist arbeidsrecht
Bel
0134647183
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan