Overige wijzigingen vennootschapsbelasting

18 september 2018

Binnen de vennootschapsbelasting wijzigt het een en ander vanwege Europese regelgeving. Een overzicht.

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
handtekening

Earningstripping-regeling

Als onderdeel van de implementatie van ATAD1 (Anti Tax Avoidance Directive 1, ofwel Eerste Anti-belastingontwijkingsrichtlijn) voert het kabinet nu een nieuwe generieke renteaftrekbeperking in, in de vorm van een zogenaamde earningstripping-regeling. Rente is niet langer aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)-rente meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). De regeling kent een drempel van € 1.000.000 aan rente en bevat géén zogenaamde groepsescape. Wel komt er een mogelijkheid om het deel van de rente dat in een bepaald jaar niet aftrekbaar is door te schuiven naar volgende jaren. In samenhang hiermee worden ook de bepalingen over de fiscale eenheid, fusies, splitsingen en dergelijke aangepast.        

Overnameholdings

De renteaftrekbeperking bij overnameholdings binnen een fiscale eenheid komt te vervallen. Dit heeft te maken met de introductie van de hierboven genoemde earningstrippingregeling. 

Controlled Foreign Company (CFC)-regel

Als gevolg van de Europese ATAD1 Richtlijn moet Nederland verschillende maatregelen van deze Europese anti-belastingontwijkingsrichtlijn implementeren in haar nationale wetgeving. De kern van de in te voeren CFC-regel is dat laag belast (tegen <7% winstbelasting) passief inkomen van een buitenlands gecontroleerd lichaam bij fictie wordt toegerekend aan de Nederlandse moeder en bij haar wordt belast. Een CFC is een laag belaste dochtervennootschap waarin een Nederlandse belastingplichtige een belang heeft van ten minste 50%.

Aanpassing van de algemene antimisbruikbepaling

Op grond van de Europese ATAD1 Richtlijn moet de Nederlandse fiscale wet een algemene antimisbruikbepaling bevatten. Met deze bepaling in de hand kan de fiscus (een reeks van) rechtshandelingen negeren, als deze handelingen tot een constructie leiden die is opgezet met als (hoofd)doel het verkrijgen van een belastingvoordeel. De constructie moet dan ook kunstmatig zijn met als doel de toepassing van het geldende belastingrecht te ondermijnen. De huidige Nederlandse algemene antimisbruikbepaling is opgenomen in de Wet op de dividendbelasting 1965. Nu de dividendbelasting wordt afgeschaft, is een algemene anti-misbruikbepaling niet langer onderdeel van een belastingwet. Het kabinet is van mening dat misbruik kan worden bestreden via het zogeheten 'fraus legis' leerstuk, dat in de rechtspraak is ontwikkeld. In de nieuwe Wet bronbelasting 2020 is wel een specifieke anti-misbruikbepaling opgenomen voor handelingen die leiden tot een constructie met het (hoofd)doel belastingvoordeel te verkrijgen.

Meer wijzigingen in de vennootschapsbelasting

 

Wilt u meer weten over vennootschapsbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan