Overgangsregeling belastingverdrag Duitsland vervalt

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe Verdrag tot Voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en Duitsland. Dit verdrag wijst het heffingsrecht over reguliere pensioenuitkeringen, lijfrente-uitkeringen, uitkeringen uit een sociaal zekerheidspensioen of soortgelijke uitkeringen in beginsel toe aan het woonland van de belastingplichtige. Dit jaar was het nog mogelijk om te kiezen voor het overgangsrecht, zodat u in Nederland nog vrijstelling kon krijgen voor de belastingheffing. Met ingang van 2017 vervalt dit overgangsrecht.

Portretfoto van Clea Cremers
Clea Cremers Senior belastingadviseur
Man rekent belasting in kader van belastingverdrag Duitsland uit op rekenmachine

Uitzondering: brutobedrag hoger dan € 15.000

Is het totale brutobedrag van de uitkeringen hoger dan € 15.000, dan mag het land waaruit de uitkeringen afkomstig zijn belasting heffen. Bedragen de bruto uitkeringen afkomstig uit Nederland meer dan € 15.000, dan moet u in Nederland belasting betalen.

De Belastingdienst informeert werknemers indien deze wijziging gevolgen voor hen heeft. 

Wilt u meer weten over het belastingverdrag met Duitsland? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Senior belastingadviseur
Bel
077-3217715
Download whitepaper transfer pricing

Noodzaak van transfer pricing

Nationaal en internationaal belastingdruk optimaliseren
Download de whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan