Overgangsregeling belastingverdrag Duitsland vervalt

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe Verdrag tot Voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en Duitsland. Dit verdrag wijst het heffingsrecht over reguliere pensioenuitkeringen, lijfrente-uitkeringen, uitkeringen uit een sociaal zekerheidspensioen of soortgelijke uitkeringen in beginsel toe aan het woonland van de belastingplichtige. Dit jaar was het nog mogelijk om te kiezen voor het overgangsrecht, zodat u in Nederland nog vrijstelling kon krijgen voor de belastingheffing. Met ingang van 2017 vervalt dit overgangsrecht.

Portretfoto van Clea Cremers
Geschreven door:
Clea Cremers Senior belastingadviseur
Man rekent belasting in kader van belastingverdrag Duitsland uit op rekenmachine

Uitzondering: brutobedrag hoger dan € 15.000

Is het totale brutobedrag van de uitkeringen hoger dan € 15.000, dan mag het land waaruit de uitkeringen afkomstig zijn belasting heffen. Bedragen de bruto uitkeringen afkomstig uit Nederland meer dan € 15.000, dan moet u in Nederland belasting betalen.

De Belastingdienst informeert werknemers indien deze wijziging gevolgen voor hen heeft. 

Wilt u meer weten over het belastingverdrag met Duitsland? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Senior belastingadviseur
Bel
077-3217715
Download whitepaper transfer pricing

Noodzaak van transfer pricing

Nationaal en internationaal belastingdruk optimaliseren
Download de whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan