Omvangrijk pakket nieuwe noodmaatregelen coronacrisis

18 maart 2020

Het kabinet tast de komende maanden diep in de zakken en komt met een omvangrijk pakket aan nieuwe noodmaatregelen voor het bedrijfsleven. Doel is om zoveel mogelijk steun te bieden in de ongekend zware tijden veroorzaakt door het coronavirus. Die steun komt er voor alle sectoren, en voor ondernemers van groot tot klein. Dit zijn de maatregelen in het kort.

Lege schappen corona

De zes noodmaatregelen van het kabinet
 

1. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid bij omzetverlies

Verwacht u als ondernemer een omzetverlies van minimaal 20%, dan kunt u een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit houdt in dat u een tegemoetkoming in de loonkosten kunt aanvragen bij UWV. Voorwaarde is wel dat de omzetderving door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het NOW vervangt de huidige regeling werktijdverkorting en gaat op korte termijn open. Afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. Lees verder

2. Uitstel betaling belasting

Het wordt makkelijker om uitstel van belasting aan te vragen, zowel voor de inkomsten-, loon- als omzetbelasting. Na aanvraag stopt de Belastingdienst de invordering per direct. Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen komen te vervallen. Verder verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente die ingaat na het verlopen van de betalingstermijn. Deze rente gaat van 4% naar bijna 0%. Tot slot wordt ook de belastingrente verlaagd naar bijna 0%. Deze maatregel is van toepassing op alle belastingen. Lees verder

3. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Op korte termijn stelt het kabinet de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) open. Dit houdt in dat het kabinet borg staat voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Lees verder

4. Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) gaat het garantieplafond voor de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Heeft u moeite om bankleningen en -garanties te krijgen? Dan kunt u gebruikmaken van deze regeling. EZK biedt in dat geval 50% garantie. Zowel het mkb als grote ondernemingen kunnen een beroep doen op GO.

5. Tijdelijk geen toeristenbelasting

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers, zoals de toeristenbelasting, stop te zetten. Het Rijk gaat hierover in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

6. Compensatie voor meest getroffen sectoren

Sommige sectoren worden extra hard getroffen door het coronavirus. Denk aan de horeca- en reisbranche. Het kabinet werkt aan een compensatieregeling speciaal voor ondernemingen uit deze sectoren.

Het noodpakket van de overheid moet nog verder uitgewerkt worden. Het specialistenteam van ABAB volgt de ontwikkelingen op de voet. 

Meer weten?

Heeft u dringende vragen dan kunt u ook contact opnemen met een collega van ons specialistenteam ABAB. Speciaal samengesteld om antwoord te geven op vragen van ondernemers over ondernemen tijdens de coronacrisis. 

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan