Nieuwe wet beschermt erfgenamen tegen schulden

18 juli 2016

Vanaf 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen schulden die mogelijk ontstaan uit het aanvaarden van een erfenis. De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, creëert duidelijkheid over de vraag wanneer u de nalatenschap aanvaardt. Ook beschermt de wet erfgenamen bij zuivere aanvaarding tegen onverwachte schulden.

Portretfoto van Nicole van den Oever
Nicole van den Oever Jurist personen- en familierecht
stapel dossiers

Als erfgenaam heeft u de mogelijkheid om een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden. Aanvaarding van de erfenis kan op twee manieren gebeuren, namelijk zuiver of beneficiair. Bij zuiver aanvaarden accepteert de erfgenaam de nalatenschap zonder enig voorbehoud en kan hij vrij over de nalatenschap beschikken. Bij beneficiaire aanvaarding accepteert de erfgenaam de nalatenschap alleen in het geval van een positief vermogen.

In tegenstelling tot beneficiaire aanvaarding, is de erfgenaam bij zuivere aanvaarding privé aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Om te voorkomen dat de erfgenaam in financiële nood komt, is vanaf 1 september pas sprake van zuivere aanvaarding wanneer de erfgenaam goederen uit de nalatenschap verkoopt of anderszins onttrekt van eventuele schuldeisers.

​Beperking aansprakelijkheid

Daarnaast wordt de erfgenaam in zijn aansprakelijkheid beperkt wanneer hij achteraf wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater die niet uit de nalatenschap kan worden voldaan. De nieuwe wet maakt het mogelijk om, zelfs nadat de nalatenschap al is afgewikkeld alsnog beneficiair te aanvaarden. Hiervoor zal de erfgenaam een verzoek in moeten dienen bij de kantonrechter. ​

Onderzoeksplicht

Maar let op, als erfgenaam heeft u een onderzoeksplicht met betrekking tot de nalatenschap. Door deze onderzoeksplicht zal er niet snel sprake zijn van een onvoorziene schuld. Verschuldigde kindsdelen, legitimaire vorderingen en AWBZ-schulden zijn in beginsel geen onverwachte schulden. Hoever de onderzoeksplicht gaat is niet duidelijk omschreven en zal dus nog de nodige discussie kunnen geven. Om financiële risico’s uit te sluiten is ons advies om een erfenis beneficiair te aanvaarden. 

Wilt u meer weten over de bescherming van erfgenamen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nicole
Portretfoto van Nicole van den Oever
Jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647143
Download icoon voor de checklist verklaring van erfrecht

Aandachtspunten bij verklaring erfrecht

Download onze checklist