Nieuwe overheidsgarantstelling voor landbouwers

23 mei 2017

De overheid staat via diverse regelingen garant voor agrarische bedrijven. Sinds 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van kracht: Het borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Deze regeling verschilt nogal van vorige regelingen.

Portretfoto van Frans van Wanrooij
Geschreven door:
Frans van Wanrooij Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Land wordt besproeit

Veranderingen per 1 januari 2017:

 • De normale standaardgarantstelling werd opgetrokken van € 600.000,- naar € 1.200.000,-, óók voor starters.
 • Bedrijven die gebruikmaken van de regeling, betalen  3% provisie worden over het bedrag waarvoor de overheid garant staat. Voor starters is dit 1 %.
 • Bij een investering in een groenlabelstal of een groenlabelkas is een extra garantstelling tot €2.500.000,- mogelijk.
 • Verstrekking van achtergesteld vermogen door de overheid is vervallen.  
 • Ondernemers mogen voor zij goedkeuring krijgen van RVO al gestart zijn met de investering en onomkeerbare contracten hebben afgesloten. De overheid staat garant voor 70%, de bank voor 30%.
 • De verhouding van investering ten opzichte van borgstelling is 2/3, met een maximum van € 1.200.000,- of € 2.500.000,-, afhankelijk van de investering.
 • De rentabiliteit van de onderneming is noodlijdend.
 • Banken beoordelen de aanvragen zelf. Zij bepalen aan de hand van hun financieringsbeleid of borgstelling ingebracht wordt. Hierbij speelt de waardebepaling van de zekerheden een belangrijke factor.

De provisie bedraagt 3 % van het bedrag dat de overheid beschikbaar stelt. Dit lijkt misschien veel, maar dat valt mee. Doordat de overheid borgstaat, loopt de bank minder risico. Doordat het risico minder groot is, is ook de risico-opslag op de rente lager. Dit geldt over de gehele bedrijfsmatige financiering. Met deze lagere rente verdient u de provisie snel terug. De borgstelling vergroot het comfort voor de bank. Bij uitlopen van investeringen en/of liquiditeitstekorten, zal de bank eerder bereid zijn om mee te gaan in financieringen.

In april 2017 evalueerde het ministerie van Economische Zaken deze regeling. Frans van Wanrooij nam namens ABAB Accountants en Adviseurs deel aan deze evaluatie. Hieruit kwamen de volgende punten naar voren:

 • Achterstelling van vermogen door de overheid wordt gemist. Het vermogen moet aan steeds strengere eisen voldoen. Zowel voor vermogen van banken dat naar cliënten gaat, als vermogen dat vanuit de overheid naar de banken gaat. Achterstelling van vermogen is moeilijk te verkrijgen, vandaar deze vraag aan de overheid.
 • Ook in de agrarische sector doen ondernemers steeds meer kapitaalintensieve innovatieve investeringen. Bijvoorbeeld voor belichting in kassen. Deze investeringen kunnen wel meegenomen worden in de normale borgstelling tot € 1.200.000,- maar niet in de plusvariant van € 2.500.000,-.
 • De regeling is alleen opengesteld voor banken. In de huidige financieringswereld hebben we steeds meer te maken met gestapelde financieringen, zoals lease, crowdfunding en erfpacht. Het is belangrijk om ook andere partijen open te stellen voor het garantiefonds.

Ons advies
Neem borgstelling op in uw financiering. Daarnaast is het goed om u juist te laten informeren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frans
Portretfoto van Frans van Wanrooij
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
073-6465347
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan