Nieuw bewijsvermoeden vervoer voor nultarief bij intracommunautaire leveringen

2 februari 2020

Op grensoverschrijdende intracommunautaire goederenleveringen (ICL) naar andere EU-lidstaten mag uw onderneming het 0% toepassen. Het 0%-tarief moet u wel verdienen. U als leverancier moet aan kunnen tonen dat de goederen (daadwerkelijk) naar een ander land zijn vervoerd. Als uw administratie niet op orde is, kunt u een naheffing van de btw of een boete krijgen van de Belastingdienst. U moet dit nieuw (weerlegbaar) bewijsvermoeden ter onderbouwing van het 0%-tarief sinds 1 januari 2020 aan kunnen tonen.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Nieuw bewijsvermoeden vervoer voor nultarief bij intracommunautaire leveringen

Nieuw bewijsvermoeden 0% btw-tarief 

U past het btw-nultarief bij grensoverschrijdende leveringen alleen toe als:
•    de goederen van uw onderneming geleverd en vervoerd worden naar een andere lidstaat;
•    uw afnemer een btw-ondernemer is. 
Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuw bewijsvermoeden waarmee u aannemelijk maakt dat de door u verkochte goederen zijn geleverd en vervoerd naar uw EU-afnemer. Het nieuwe bewijsvermoeden moet onduidelijkheid in de praktijk voorkomen. Is uw administratie op orde? Dan mag de Belastingdienst het nultarief alleen weigeren als zij het bewijsvermoeden kunnen weerleggen. 

Welke bewijsvermoedens moet u bijhouden voor het 0% btw-tarief? 

Als u als verkoper het vervoer (naar uw EU-afnemer) regelt, moet u de volgende bewijsvermoedens bijhouden in uw administratie: 

  • tenminste twee (niet-tegenstrijdige) bewijsstukken van twee verschillende partijen (verkoper en afnemer) die onafhankelijk zijn van elkaar. 

Als uw afnemer het vervoer regelt, voldoet u aan het bewijsvermoeden als u aanvullend het volgende in uw administratie bijhoudt: 

  • een schriftelijke verklaring waarin uw afnemer bevestigt dat de geleverde goederen door uw afnemer of door een derde (= vervoerder) voor rekening van de afnemer zijn verzonden of vervoerd.

Welke concrete bewijsstukken moet u in uw administratie bijhouden?

U verzamelt (een aantal van de) volgende bewijsstukken voor de bewijsvermoedens:

  • CMR-document of een ondertekende CMR-vrachtbrief, een cognossement, een factuur voor het luchtvrachtvervoer van de goederen of een factuur van de vervoerder van de goederen;

U heeft ook voldoende bewijsstukken als u beschikt over één bewijsstuk uit de bovengenoemde opsomming in combinatie met één van ondergenoemde bewijsstukken:

  • een verzekeringsovereenkomst voor de verzending of het vervoer van de goederen of bankdocumenten die de betaling van de verzending of het vervoer van de verzending staven; 
  • officiële documenten uitgereikt door een openbare instantie, zoals een notaris, waarin de aankomst van de goederen in de lidstaat van bestemming wordt bevestigd; 
  • een ontvangstbewijs van een entrepothouder afgegeven in de lidstaat van bestemming, waarin de opslag van de goederen in die lidstaat wordt bevestigd.

Wat als uw onderneming niet voldoet aan het bewijsvermoeden?

Als u niet aan het bewijsvermoeden kunt voldoen, moet u zelf objectief aantonen dat uw goederen grensoverschrijdend zijn vervoerd. Alleen een verklaring van de afnemer dat hij de goederen zal vervoeren naar een andere lidstaat (de afhaal- of vervoersverklaring) is niet genoeg. Ook niet voor uw vaste afnemers, voor wie deze verklaring is bedoeld. 

Zorg ervoor dat u uw administratie goed inricht, zodat u bij elke grensoverschrijdende goederentransactie voldoende bewijsvermoedens verzamelt om het 0%-tarief toe te mogen passen. Daarmee voorkomt u flinke btw-naheffingen van de Belastingdienst met daarbij boetes en rente of problemen om het 0%-tarief achteraf te moeten aantonen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het nieuwe bewijsvermoeden of hoe u uw administratie beter inricht? Neem dan contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan