Meeste pachtnormen per 1 juli 2017 omlaag

9 juni 2017

Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages vast. Voor bouw- en grasland dalen de pachtprijzen in alle pachtprijsgebieden. Voor tuinbouw stijgen de pachtprijzen.   
Per 1 juli 2017 gelden de volgende normen:

 

Portretfoto van Anita van Bavel
Geschreven door:
Anita van Bavel Senior jurist
Twee mannen in gesprek

tabel met pachtprijzen voor 2017

De pachtnormen 2017 zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van 2011 t/m 2015 en worden jaarlijks vastgesteld.

Bouw- en grasland
Verlaging van de pachtprijs in pachtprijsgebieden met veel melkveehouderij is te verklaren door slechte bedrijfsresultaten in 2015. Dit jaar is toegevoegd aan de berekeningen van de pachtnormen. Het jaar 2010 met gemiddelde bedrijfsresultaten is weggevallen.

Bij akkerbouw valt een zeer goed jaar, 2010, uit de berekening en maakt plaats voor een gemiddeld inkomensjaar in 2015.

Los tuinland
De pachtprijs van los tuinland wordt verhoogd. Dit komt doordat er een slecht jaar (2010) wegvalt en een goed jaar (2015) wordt toegevoegd. Het verschil tussen de twee regio’s komt door het verschil in tuinbouwbedrijven. In de ene regio voornamelijk bloembollenbedrijven en bij de andere boomkwekerijen.

Voor gebouwen en woningen gelden afzonderlijke regels. 

Verlaging
Er zijn verpachters die een verlaging van de pachtprijs – ten onrechte – niet doorvoeren. Het is van belang om hier alert op te zijn. Dit omdat de pachtprijs die voor het nieuwe pachtjaar betaald wordt als basis gebruikt wordt voor de volgende pachtprijswijzigingen.

Wilt u meer weten over de pachtnormen? Anita helpt u graag verder!

E-mail Anita
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan