Maatlat Schoon Erf 2022

De Maatlat Schoon Erf is ook in 2022 toepasbaar. Deze maatlat richt zich op het beperken van emissie van boerenerven. Voldoet een landbouwer aan de eisen van de maatlat, dan komen zijn investeringen in zijn erf in aanmerking voor extra fiscaal voordeel.

Portretfoto Martine van den Wittenboer
Neem contact op met:
Martine van den Wittenboer Consultant Innovatie

Maatlat Schoon Erf 

Het Europese einddoel van de kaderrichtlijn water is het realiseren van nul emissie naar oppervlaktewater in 2027. Om dit doel te behalen, is het stimuleren van ondernemers noodzakelijk. De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om emissies uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer te voorkomen. Als een ondernemer investeert om zijn erf integraal duurzaam te maken, komen zijn investeringen volgens de Mia\Vamil-regeling in aanmerking voor fiscaal voordeel. 

Komt uw investering in aanmerking voor fiscaal voordeel?

Op dit moment is er een maatlat beschikbaar voor de veehouderij, akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollenkwekers, fruittelers en boomkwekers. 

De toetsing van een erf vindt integraal plaats. Dit betekent dat er wordt gekeken naar alle verschillende componenten van het erf. Denk hierbij aan mestopslag, voersilo, regenwaterafvoer, bestrating en bijvoorbeeld de koepaden. De maatlat bestaat uit een aantal verplichte investeringen en keuzemodules waaruit ondernemers naar eigen inzicht en afhankelijk van het bedrijf een keuze kunnen maken om uiteindelijk te komen tot het minimaal te behalen puntenaantal.

Meer weten?

Bent u van plan om te investeren in de herinrichting van uw erf en wilt u graag een integraal duurzaam erf of bedrijf realiseren? Dan loont het de moeite om na te gaan of uw beoogde plannen voldoen aan de eisen. Neem contact op met Martine van den Wittenboer, consultant innovatie bij Subsidiefocus, via telefoonnummer 073-6465339 of stuur Martine een mail. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over de Maatlat Schoon Erf? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Martine
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan