Inwerkingtreding wet beperkte gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 treedt de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is enkel van toepassing op nieuwe huwelijksgemeenschappen: echtparen die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden of echtparen die na inwerkingtreding van de nieuwe wet met huwelijkse voorwaarden hun huwelijksgoederenregime aanpassen. Was u al eerder gehuwd in gemeenschap van goederen? Dan verandert er voor u in principe niets.

Portretfoto Maartje Nolte
Maartje Nolte Jurist personen- en familierecht
Ondertekening van huwelijkse voorwaarden

Belangrijkste veranderingen

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen vergeleken met de huidige gemeenschap van goederen:

  • Voorhuwelijksvermogen blijft privé. Het gaat dan om alle privébezittingen en schulden van ieder van de echtgenoten, verworven/aangegaan voorafgaand aan het huwelijk. Een echtgenoot wordt ook niet medeaansprakelijk voor privéschulden van zijn/haar echtgenoot. Dit beperkt de positie van schuldeisers. Een voor het huwelijk gedreven onderneming blijft eveneens privé toebehoren aan de ondernemende echtgenoot.

  • Erfenissen, giften en schenkingen, ontvangen tijdens het huwelijk, gaan tot het privévermogen van de betreffende echtgenoot behoren. Er geldt één uitzondering: als de erflater/schenker expliciet heeft bepaald dat het aan beide echtgenoten toekomt.

  • Goederen die voorafgaand aan het huwelijk aan beide partners toebehoorden (ongeacht de eigendomsverhouding) gaan na het huwelijk tot de huwelijksgemeenschap behoren.

Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verworven en de schulden die tijdens het huwelijk (of expliciet gezamenlijk) worden aangegaan, vallen in de huwelijksgemeenschap. Er bestaan drie vermogens tijdens het huwelijk:

  • Privévermogen van echtgenoot A;

  • Privévermogen van echtgenoot B;

  • Gezamenlijk vermogen van de echtgenoten A en B.

Het is voor de (aanstaande) echtgenoten van steeds groter belang om goed te administreren hoe goederen zijn gefinancierd en welke vorderingen er tussen de verschillende vermogens bestaan. Als partijen niet kunnen bewijzen aan wie een goed toebehoort, wordt het goed als gemeenschappelijk vermogen toegewezen.

Let op als ondernemer

Dreef u al een onderneming voorafgaand aan het huwelijk? Dan trekt u wellicht de conclusie dat u géén huwelijkse voorwaarden nodig heeft met het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanwege de verbeterde bescherming van positie van de partner bij faillissement en de beperking van de gemeenschap van goederen. Dit is niet het geval!

Een bijzonder aandachtspunt is het volgende: als één van de echtgenoten een privéonderneming drijft, moet deze echtgenoot een vergoeding voor zijn kennis, vaardigheden en arbeid ‘inbrengen’ in de huwelijksgemeenschap. Door heldere afspraken te maken over welk vermogen tot het privé-(ondernemings)vermogen behoort en welk vermogen tot het gemeenschapsvermogen, wordt het ondernemingsvermogen beschermd tegen aanspraken van de echtgenoot bij een echtscheiding.

Voorkom ellenlange procedures met huwelijkse voorwaarden

De open norm met betrekking tot de redelijke vergoeding aan de huwelijksgemeenschap gaat zorgen voor ellenlange procedures. U kunt deze voorkomen door vooraf goede huwelijkse voorwaarden op te maken.

Huwelijkse voorwaarden blijven eveneens van groot belang voor echtgenoten die tijdens het huwelijk een onderneming starten of toetreden tot een bestaande onderneming. Laat u daarom adviseren en begeleiden door een specialist bij het opmaken van de juiste huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan óf tijdens uw huwelijk.

Wilt u begeleiding of advies bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden voorafgaand óf tijdens uw huwelijk? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Maartje
Portretfoto Maartje Nolte
Jurist personen- en familierecht
Bel
076-5438062
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan