Ingrijpende wijziging belastingverdragen 2017

Op 24 november 2016 hebben diverse landen de tekst van een multilateraal verdrag aangenomen. Hiermee wijzigen de belastingverdragen tussen deze landen in één keer allemaal. Een groot aantal wijzigingen zijn van invloed op multinationale ondernemingen.

stapel belastingverdragen

Regels internationale houdstervennootschappen aangescherpt

Zo worden de regels voor de economische activiteiten van internationale houdstervennootschappen aangescherpt. Na de invoering van het verdrag is alleen het houden van aandelen onder omstandigheden niet langer voldoende om gebruik te kunnen maken van de voordelen uit belastingverdragen. Hierdoor krijgt het land van de uitkerende vennootschap bijvoorbeeld heffingsrecht over dividenduitkeringen, terwijl dat nu volledig is vrijgesteld (moeder-dochterrichtlijn).

Uitbreiding begrip ‘vaste inrichting’

Een ander voorstel is de uitbreiding van het begrip ‘vaste inrichting’. Dat betekent dat activiteiten van uw onderneming in het buitenland sneller zullen leiden tot belastingplicht ter plaatse. De reguliere aanwezigheid van een verkoper die in een ander land contracten op naam van uw onderneming sluit, leidt dan mogelijk al tot belastingplicht voor uw onderneming.

Ingrijpende wijziging Nederlandse verdragen

Het is de intentie van de lidstaten om de voorliggende tekst van het multilaterale verdrag begin juni 2017 te ondertekenen. Later volgt de ratificatie van dit verdrag. Daarna wijzigen vermoedelijk een groot deel van de door Nederland gesloten belastingverdragen in één keer ingrijpend.

Download whitepaper transfer pricing

Noodzaak van transfer pricing

Nationaal en internationaal belastingdruk optimaliseren
Download de whitepaper