Indienen KringloopWijzer

19 april 2018

Sinds 2017 zijn niet alleen de melkveehouders met een fosfaatoverschot, maar alle melkveehouders verplicht om de KringloopWijzer over het afgelopen jaar in te vullen. De deadline voor het indienen van de KringloopWijzer is 15 mei 2018.

Portretfoto van Wim Dirks
Geschreven door:
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
Melkvee

Duurzame melkveehouderij

De zuivelsector wil zich graag op een duurzame manier blijven ontwikkelen. De basis voor het duurzaam produceren van melk ligt onder meer in een goede mineralenbenutting. De KringloopWijzer is een managementinstrument voor het berekenen van bedrijfsspecifieke mineralenstromen. De melkveehouder kan met de KringloopWijzer controleren of hij binnen de milieurandvoorwaarden op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen ontwikkelt. Daarom is de KringloopWijzer ook verplicht voor alle melkveehouders.

Klimaatmodule

Sinds begin dit jaar is de KringloopWijzer uitgebreid met een klimaatmodule. Deze module geeft u inzicht in de broeikasgasproductie van uw bedrijf en hoe u deze kunt verminderen. Ook zelfzuivelaars, jongveeopfokbedrijven en melkveehouders met akkerbouw of andere neventakken kunnen gebruikmaken van de KringloopWijzer. Bovendien kan mestscheiding in de KringloopWijzer verwerkt worden en is beheersland mee te nemen. Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op de website van de Kringloopwijzer.

Wilt u meer weten over de KringloopWijzer? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wim
Portretfoto van Wim Dirks
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942773
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan