Impactstijging ABAB in 2021

28 juli 2022

ABAB investeerde in 2021 in impact, innovatie en kwaliteit. De kwaliteit van de omzet is daardoor significant gestegen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afname van het aantal klachten en de stijging van de gemiddelde omzet per klant, terwijl de omzet zelf slechts met 3,5% is gedaald tot € 60,7 miljoen (2020: € 62,9 miljoen). De adviespraktijk (+6%) en Audit & Assurance-praktijk (+4%) laten net als vorig jaar een mooie groei zien, terwijl de samenstel- (-14%) en de salarisverwerkingspraktijk (-6%) zijn gekrompen.

Logo van ABAB
Neem contact op met:
ABAB
Ondernemer en adviseur in gesprek over impactstijging ABAB

Investeren

2021 stond voor ABAB in het teken van investeren in impact, innovatie en kwaliteit. In een intensieve dialoog met alle stakeholders - klanten, omgeving, medewerk(st)ers, aandeelhouders en partners – is ABAB tot een nieuwe koers gekomen. Samengevat in twee woorden is die koers: van betekenis. Ronald Meijers, voorzitter raad van bestuur: “Afgelopen jaar lag onze focus op investeren. Om te beginnen in onszelf, in onze Human Experience, want ABAB is allereerst een groep professionele mensen. Daarnaast in onze klanten via de kwaliteit van onze dienstverlening, maar ook via klantselectie en door innovatie. Een bewuste keuze, want we willen onze impact, onze relevantie, verhogen en dat kunnen we alleen in nauwe samenwerking met de juiste klanten We willen van betekenis zijn, ertoe doen voor álle stakeholders. Dat is waar ABAB voor staat. Gezien deze focus, zijn wij heel tevreden met het feit dat ook onze financiële resultaten zeer gezond zijn gebleven.”

De menselijke ervaring centraal stellen

Het afgelopen jaar hebben wij volop geïnvesteerd in onszelf, niet alleen door de arbeidsvoorwaarden op allerlei vlakken een boost te geven, maar ook in onze (leiderschaps)vaardigheden en het vergroten van autonomie. Meijers: “We maken werken bij ABAB voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk. We proberen echt het thuisgevoel te creëren. Daar gaan we ook in 2022 mee door, bijvoorbeeld met een maandelijkse toelage van € 100 voor de stijgende energiekosten, een persoonlijk budget voor mentale fitheid en een integraal duurzaamheidsbeleid: Vitaliteit, Inclusiviteit & Klimaatpositiviteit. Bij thuis voelen hoort ook meedelen in de winst en dat loopt bij ons op tot 32% van onze winst voor belastingen.”

ABAB, van betekenis

Gezien onze bijna honderdjarige betrokkenheid investeren wij ook op allerlei manieren in de Agri & Food-transitie. Bijvoorbeeld met een initiatief van de Stichting ABAB, genaamd de InnovatieTafels. Meijers: “Innovatie is cruciaal om een bedrijf te ontwikkelen, maar door de dagelijkse drukte is het vaak niet dringend genoeg om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die cirkel willen we doorbreken door, met een brede groep aan kennispartners, ondernemers elkaar te laten inspireren aan InnovatieTafels. Een initiatief voor en door ondernemers.”

Wilt u meer weten? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail ABAB
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan