Huurkosten woning als aftrekpost voor zzp’er toegestaan

23 augustus 2016

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) mogen onder voorwaarden de huurkosten van de woning aftrekken van de winst. Belangrijke voorwaarden zijn dat u de woning voor meer dan 10% (van de oppervlakte) voor de onderneming gebruikt en dat u het huurrecht als ondernemingsvermogen aanmerkt.  

 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
Woning van zzp'er

Een zelfstandige bouwondernemer met een huurwoning heeft een beroepsprocedure gevoerd. Hij verrichtte in zijn werkkamer thuis werkzaamheden zoals acquisitie, het plannen van werkzaamheden en het bijhouden van de administratie. De werkkamer vormde voor de inkomstenbelasting geen zelfstandig gedeelte van de woning.

De Hoge Raad oordeelde dat het huurrecht dat (mede) voor de onderneming wordt gebruikt een vermogensrecht is dat als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Het feit dat u het huurrecht van uw woning aanmerkt als ondernemingsvermogen moet blijken uit uw balans of resultatenrekening. 

Het arrest van de Hoge Raad betekent voor u dat u als zelfstandige de betaalde huur in aftrek kunt brengen op uw winst. Wel moet u op de aftrek een correctie aanbrengen voor het privégebruik. Als u huurtoeslag ontvangt moet u deze bij de winst tellen.

Rekenvoorbeeld aftrek huurkosten
Stel u betaalt € 1.100 huur per maand. De WOZ-waarde van de woning is € 220.000. U kunt dan jaarlijks € 13.200 huur aftrekken van de winst. De correctie (lees: bijtelling) bedraagt 1,85% x € 220.000 = € 4.070. Per saldo trekt u € 9.130 af van de winst.

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u na bijtelling voor het privégebruik dus de volledige huur van uw woning aftrekken van uw winst. 

Het aanmerken als ondernemingsvermogen van het huurrecht moet in de eerste aangifte gedaan worden waarin het speelt. Het is nog onduidelijk of het arrest van de Hoge Raad voor u alsnog tot aftrek kan leiden als u reeds langer over een huurwoning met werkruimte beschikte maar het huurrecht niet als ondernemingsvermogen hebt aangemerkt.

Wilt u meer weten over dit aftrek huurkosten? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan