Huisvesting voor personeel nog mogelijk op uw erf?

10 maart 2017

Vanaf nu is het alleen onder specifieke voorwaarden toegestaan om grote groepen seizoenarbeiders te huisvesten. Dit heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs uitgesproken. Deze uitspraak heeft betrekking op het Bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Breda over het huisvesten van personeel.

Zittende mensen in het groen

Wat betekent dit voor de toekomst?
Grootschalige huisvesting blijft mogelijk, als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het woon- en leefklimaat van woningen in de directe omgeving wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt gekeken of de omgeving geen overlast ondervindt. Gemeente Breda heeft deze voorwaarden onvoldoende gewaarborgd en moet dit nu in het bestemmingsplan regelen. Hierdoor moeten enkele locaties opnieuw worden getoetst. De kans bestaat dat sommige locaties niet kunnen voldoen.

Voor vergunde situaties heeft de uitspraak in principe geen gevolgen. Deze mogen blijven bestaan als ze onherroepelijk vergund zijn. Dit houdt in dat er geen bezwaar en /of beroep meer mogelijk is. Bij nieuwe situaties wordt gekeken of voldaan wordt aan de voorwaarden. Dit is per situatie verschillend en dus maatwerk. Schakel een specialist in om te kijken of u voldoet aan de voorwaarden.

Wilt u meer weten over het huisvesten van seizoenmedewerkers? Marieke helpt u graag verder!

E-mail Renske
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan