HR moet actief aan de slag met arbeidsvoorwaarde pensioen

Door de inwerkingtreding van de Wet pensioencommunicatie (2015) ligt het onderwerp pensioen regelmatig op het bord van de HR-medewerker. De wet verlangt een centrale en activerende rol van de werkgever bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van haar werknemers. 

Portretfoto van Bart van de Wouw
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Kalender

Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de HR-professionals onvoldoende in staat zijn om vragen over pensioen goed te beantwoorden. En dit brengt de nodige risico’s met zich mee! Nu de pensioenleeftijd met ingang van 1 januari 2018 omhoog is gegaan 68 jaar, moet de arbeidsvoorwaarde pensioen hoog op de agenda komen van uw HR-afdeling. U kunt tot het einde van het jaar uw pensioenregeling aanpassen. Door tijdig aan de slag te gaan met het pensioen kunt u voor deze deadline de juiste keuze maken voor de pensioenregeling in uw onderneming.

Compensatie: ga in gesprek met uw werknemers

Concreet betekent de verhoging van de pensioenrichtleeftijd een verdere versobering van de pensioenopbouw. De premie gaat dan ook in veel gevallen omlaag. Een compensatie voor gemiste pensioenopbouw aan de werknemer ligt voor de hand. Het ‘pimpen’ van de regeling door bijvoorbeeld de franchise of eigen bijdrage te verlagen wordt vaak ingezet. Het aanpassen van de pensioentoezegging kan namelijk alleen worden doorgevoerd met instemming van de werknemers. Een werkgever kan dit moment ook aangrijpen om het beschikbaar komende budget op een andere wijze in te zetten binnen het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden. Het is daarbij de kunst om de compensatie zodanig vorm te geven dat deze voor een zo groot mogelijke groep werknemers als zeer gunstig wordt ervaren. Een discussie tussen werkgevers en werknemers is daarbij waardevol. Dit zet de arbeidsvoorwaarde pensioen verder in de schijnwerpers. Neem hiervoor voldoende tijd zodat het proces zorgvuldig kan verlopen.

Stappenplan aanpassing arbeidsvoorwaarde pensioen

Zorg dat u op tijd begint met de aanpassing van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Via onderstaande stappenplan geven wij u graag inzicht hoe u dit traject kunt aanvliegen.

  1. Neem contact op met een onafhankelijke pensioenadviseur
  2. (Her)formuleer het belonings-/pensioenbeleid van uw onderneming
  3. Neem een beslissing over de besteding van het vrijkomende budget uit versobering
  4. Vorm een werkgroep en betrek daarbij tijdig de werknemers
  5. Plan voldoende tijd in voor communicatie richting uw medewerkers

Wilt u meer weten over of ondersteuning bij de arbeidsvoorwaarde pensioen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan