Hoge Raad verduidelijkt renteaftrek in de vennootschapsbelasting

Onlangs deed onze hoogste rechter uitspraak in een aantal procedures die de Zwitserse bank Credit Suisse voerde. De Hoge Raad verschafte daarbij op een aantal punten meer duidelijkheid.

 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
mannen bespreken renteaftrek vennootschapsbelasting

Wat was de situatie?

Credit Suisse had een tax planning-structuur opgezet voor de overname van vennootschappen om haar concern uit te breiden. De bank kocht eerst een aantal bestaande lege bv’s in Nederland, die kort daarvoor hun onderneming hadden verkocht met een forse winst. Vervolgens leenden zij van een buitenlandse groepsvennootschap de koopsom die nodig was voor de overnames. De buitenlandse Credit Suisse-maatschappij die de leningen verstrekte, leende het daarvoor benodigde geld voor een deel weer van derden. De bedoeling van deze opzet was om de rente over deze groepsleningen te kunnen aftrekken van de winsten die de bv’s hadden behaald voordat zij door Credit Suisse waren gekocht.

De inspecteur was het niet eens met deze opzet en weigerde de renteaftrek, waardoor de zaken voor de rechter kwamen. De Hoge Raad heeft de zaken nu definitief beslist.

Strijd met doel en strekking van de wet

De Hoge Raad vindt dat de betaalde rente alleen in aftrek mag komen van de winst van de gekochte lege bv’s, als deze winst binnen het Credit Suisse-concern is gerealiseerd. Verrekening van de rente met de meegekochte winsten is in strijd met doel en strekking van de wet, en daarom niet toegestaan. Dat is een tegenvaller voor de bank.

Wel oordeelt de Hoge Raad dat Credit Suisse haar oorspronkelijke standpunt in redelijkheid had mogen innemen, en dat daarom sprake is van een zogenaamd pleitbaar standpunt. Dit betekent dat de door de inspecteur opgelegde boetes komen te vervallen. Een geluk bij een ongeluk dus voor Credit Suisse.

Specifieke renteaftrekbeperking

De vennootschapsbelasting kent verschillende specifieke renteaftrekbeperkingen. De in dit geval geldende regel was dat rente betaald aan een groepsvennootschap niet aftrekbaar is, als een lening is aangegaan voor de aankoop van een (nieuwe) concernmaatschappij. Voor deze aftrekbeperking geldt echter een tegenbewijsregeling: de rente is toch aftrekbaar, als zowel de lening als de (aankoop)transactie ‘in overwegende mate’ zakelijk zijn gemotiveerd. Met ‘zakelijk’ wordt hier bedoeld dat een en ander niet vooral om fiscale redenen is opgezet.

Volgens de Hoge Raad is het uitgangspunt dat de betaalde rente onder de aftrekbeperking valt, ook al is een deel van het geld uiteindelijk ingeleend van derden. Maar, zo zegt de Hoge Raad, vervolgens is wel de tegenbewijsregeling van toepassing. En als er voldoende parallelliteit is tussen de groepslening en de achterliggende lening van derden, dan is daarmee bewezen dat de lening en de aankooptransactie zakelijk zijn gemotiveerd. De rente is dan in zoverre toch aftrekbaar. 

Parallelliteit

Het is dus belangrijk dat er voldoende parallelliteit is tussen de externe leningen en de groepsleningen. Maar wat betekent ‘parallelliteit’ hier? Ook daarover schept onze hoogste rechter duidelijkheid. De externe leningen en de groepsleningen moeten zoveel mogelijk parallel lopen op de volgende punten: 

  • tijdstip van aangaan; 
  • hoogte van de lening;
  • aflossingsschema; 
  • rentevergoeding. 

Credit Suisse kon dit voor een deel van de leningen onderbouwen, zodat een deel van de renteaftrek in stand blijft.

Met deze uitspraken heeft de Hoge Raad het oerwoud aan renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting in ieder geval iets verduidelijkt. Een welkome aanvulling voor de praktijk!

Wilt u weten wat deze uitspraken voor uw onderneming betekenen? Neem dan contact op met uw ABAB-adviseur.

Wilt u meer weten over renteaftrek in de vennootschapsbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan