Het UBO-register en uw privacy

11 augustus 2016

Het UBO-register en uw privacy. De Europese Unie voert waarschijnlijk het verplichte UBO-register in per 1 januari 2017 in plaats van 1 juni 2017.

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Vrouw zoekt informatie in het UBO-register

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn om belastingontduiking, financiering en terrorisme en witwassen te voorkomen, moeten de EU-lidstaten zo’n register instellen. Dit register legt van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) vast. We spreken van een UBO als een natuurlijk persoon (indirect) 25% of meer eigendom óf de zeggenschap in een entiteit heeft. 

Aanscherping richtlijn UBO-register

Onder invloed van onder andere de Panama papers diende de Europese Commissie (EC) een voorstel tot aanscherping van de richtlijn in. Voor passieve beleggingsentiteiten wordt het bezitsvereiste verlaagd naar 10 procent, vanwege een groter risico op witwassen en belastingontwijking. Ook wil de EC de UBO-registers van alle lidstaten aan elkaar koppelen. Daarnaast krijgen meer personen inzage in het register. 

Toegang tot UBO-register

Als u als UBO kwalificeert, vermeldt het openbare UBO-register uw naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het belang. 

Overheidsinstanties en instellingen die verplicht zijn tot het instellen van een cliëntenonderzoek en personen of organisaties met een legitiem belang hebben toegang tot de informatie in het register. Om de transparantie te vergroten, stelde de EC voor om een deel van de informatie (de omvang van het gehouden belang) uit het register toch voor iedereen toegankelijk te maken. Onder bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld risico op ontvoering) mag bepaalde informatie niet openbaar worden gemaakt. 

Privacy waarborgen

Het voorstel van de EC tot verdere aanscherping moet nog worden aangenomen. De Europese Commissie geeft hiermee duidelijk aan dat ze hecht aan transparantie. Dit kan ten koste gaan van uw privacy. Het is verstandig hiermee rekening te houden en indien gewenst tijdig actie te ondernemen om uw privacy te waarborgen.

 

Wilt u meer weten over de richtlijnen van het UBO-register? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan