Het risico van niet deelnemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds

Nederland kent geen wettelijke pensioenplicht voor werkgevers. Toch kunt u als werkgever verplicht zijn om een pensioenregeling aan te bieden aan uw werknemers. Zelfs indien er geen cao van toepassing is op de onderneming. Regelt u dit niet, dan kan dit zeer ingrijpende consequenties hebben.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Ondernemer denkt na over verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds

Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds

Of u als werkgever valt onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, is afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd en de zogenoemde werkingssfeerbepalingen van de Nederlandse pensioenfondsen. In de bepalingen is beschreven welke bedrijfsactiviteiten behoren tot de bedrijfstak waarvoor het pensioenfonds is opgericht en welke ondernemingen en werknemers hieronder vallen.

‘Geen premie, wel pensioen’

Een werknemer kan, als hij/zij tot een bepaalde bedrijfstak behoort en onder een verplichtstelling valt, van rechtswege aanspraak maken op een pensioenuitkering van het pensioenfonds. Of er door de werkgever wel of niet premie is afgedragen, doet daar niets aan af. Pensioenfondsen zijn om die reden actief op zoek naar werkgevers die niet aangesloten zijn en schrijven al dan niet terecht werkgevers aan om zich aan te sluiten bij het fonds.

Terugwerkende kracht

Als achteraf blijkt dat uw onderneming ten onrechte niet is aangesloten, dan kunnen de financiële gevolgen desastreus zijn. Als werkgever kan u verplicht worden gesteld om u met terugwerkende kracht aan te sluiten. U bent op dat moment een koopsom ter grote van vijf of zelfs tien maal de jaarlijkse pensioenpremie verschuldigd. Het feit dat u elders een pensioenregeling heeft getroffen is voor de verschuldigdheid van de premie aan het pensioenfonds niet relevant. Het gevaar van dubbele pensioenkosten ligt dus op de loer. Bovendien kan de bestuurder ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de nog verschuldigde premie.

Advies

Laat u niet verassen door onvoorziene verplichtstelling voor uw onderneming bij een pensioenfonds. Zorg ervoor dat er periodiek, maar in ieder geval bij wijziging van bedrijfsactiviteiten en of het personeelsbestand, onderzocht wordt of uw onderneming onder een verplichtstelling van een pensioenfonds valt. De onderzoeksplicht ligt bij de werkgever. Of een verplichtstelling inderdaad van toepassing is, is lang niet altijd duidelijk. Laat u daarom bijstaan door een deskundig adviseur.

Wilt u weten of een verplichtstelling inderdaad voor u van toepassing is? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan