Fiscale reminders voor februari 2017

23 januari 2017

Iedere maand brengt ABAB u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips. In februari vragen de volgende fiscale punten uw aandacht:

  • aangifte schenkbelasting
  • aangifte omzetbelasting
  • voorkomen vrijval herinvesteringsreserve 
  • aangifte loonbelasting

 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Calculator voor fiscale berekeningen

Aangifte schenkbelasting

Heeft u in 2016 een schenking gedaan of gekregen? Dan moet u vóór 1 maart 2017 de aangifte schenkbelasting indienen. Lukt dit niet? Dien dan vóór 1 maart 2017 een schriftelijk verzoek in voor uitstel tot het doen van de aangifte schenkbelasting. Over de uitstelperiode wordt geen belastingrente berekend.

Aangifte omzetbelasting

Voor 28 februari 2016 moet u aangifte omzetbelasting doen over januari 2017. Ook moet u de verschuldigde belasting voor deze datum betalen.

Herinvesteringsreserve

Bent u van plan te herinvesteren, heeft u in 2014 een herinvesteringsreserve gevormd en valt deze dit jaar vrij? Voorkom een vrijval en investeer in 2017. Hiervoor is een ondertekende opdrachtbevestiging al voldoende. In bepaalde situaties kan de Belastingdienst toestaan dat de termijn wordt verlengd. Is in uw geval sprake van een bijzondere situatie, neem dan contact op met uw adviseur.

Aangifte loonbelasting

Voor 28 februari 2017 moet u aangifte loonbelasting doen over januari 2017. Ook moet u voor deze datum de verschuldigde belasting betalen. 

Wilt u meer weten over de fiscale reminders voor februari? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808