Fiscale reminders september 2019

6 september 2019

Iedere maand brengt ABAB u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips. In september 2019 vragen deze zaken uw aandacht:

•    Omzetbelasting
•    Loonbelasting
•    Terugvragen btw uit andere EU-landen
•    Verlaging box 3-grondslag
•    Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
•    Terugwerkende kracht samenwerkingsverband
•    Terugwerkende kracht geruisloze inbreng
•    Terugwerkende kracht geruisloze terugkeer
 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
man leest fiscale reminders

Aangifte omzetbelasting augustus 2019

Doet u maandaangifte omzetbelasting? Dan moet u uiterlijk 30 september 2019 aangifte omzetbelasting doen over augustus 2019. Ook moet de verschuldigde belasting op deze datum betaald zijn.

Aangifte loonbelasting augustus 2019

Uiterlijk 30 september 2019 moet de aangifte loonbelasting over augustus 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. Ook moet u de verschuldigde belasting op deze datum betaald hebben. 

Btw terugvragen uit andere EU-landen

Heeft u in 2018 in een ander EU-land btw betaald, en hoeft u in dat land geen btw-aangifte te doen? Dan kunt u deze btw onder voorwaarden terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. De btw over het jaar 2018 moet dan door middel van een verzoek worden teruggevraagd vóór 1 oktober 2019. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk niet meer in behandeling genomen. De Belastingdienst adviseert om niet tot eind september te wachten met het terugvragen van de btw, om te voorkomen dat de website overbelast raakt. Als u nu dus al de btw terugvraagt, wordt het verzoek eerder in behandeling genomen.

Heeft u in 2018 btw betaald in het Verenigd Koninkrijk? De Belastingdienst adviseert om deze btw zo snel mogelijk terug te vragen, voordat Brexit een feit is. 

Verlaging box 3-grondslag

Moet u over 2018 of 2019 een (aanzienlijk) bedrag aan inkomstenbelasting betalen? Dan kan het gunstig zijn om dit vóór 1 januari 2020 te doen. De betaling verlaagt namelijk de grondslag voor de box 3-heffing over inkomen uit sparen en beleggen. Dit geldt alleen als er een (voorlopige) aanslag is opgelegd. Tussen het moment van het indienen van de (voorlopige) aangifte en ontvangst van de (voorlopige) aangifte zit doorgaans enkele weken verwerkingstijd. Als u uiterlijk acht weken vóór het einde van het kalenderjaar om een voorlopige aanslag voor 2019 verzoekt, als de Belastingdienst de voorlopige aanslag niet heeft opgelegd, of deze zo laat heeft opgelegd dat de belasting niet vóór 1 januari 2020 betaald kon worden, dan mag u de verschuldigde inkomstenbelasting in mindering brengen op de box 3-grondslag van 2020. Het is in dat geval niet van belang of de (voorlopige) aanslag is opgelegd of dat de belastingschuld is betaald.

Investeringen en desinvesteringsbijtelling

Inventariseer met het naderende einde van het jaar de investeringen die u heeft gedaan in het huidige boekjaar. Met een overzicht van de investeringen in het afgelopen jaar kan worden bepaald of u in aanmerking komt voor investeringsaftrek. Houd bij de verkoop van bedrijfsmiddelen die in 2015 zijn aangeschaft en waarvoor investeringsaftrek is geclaimd, rekening met de desinvesteringsbijtelling. Een deel van die investeringsaftrek moet worden terugbetaald als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond én als de waarde van die bedrijfsmiddelen gezamenlijk hoger is dan € 2.300.

Terugwerkende kracht samenwerkingsverband

Als (rechts)personen dit jaar een samenwerkingsverband (vof) aangaan of iemand treedt toe tot een bestaand samenwerkingsverband, dan is het mogelijk om dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 te laten plaatsvinden. Het resultaat van heel 2019 kan dan tussen alle vennoten worden verdeeld. Dit is alleen mogelijk als de overeenkomst vóór 1 oktober 2019 is gesloten en schriftelijk is vastgelegd. 

Voorovereenkomst in het kader van terugwerkende kracht geruisloze inbreng in bv

Als een onderneming met terugwerkende kracht naar 1 januari 2019 geruisloos moet worden ingebracht in een bv,  dan moet er vóór 1 oktober 2019 een voorovereenkomst zijn gesloten en geregistreerd met het daarvoor bestemde geleideformulier. Dit formulier moet aangetekend naar de Belastingdienst worden verstuurd. De bv moet dan uiterlijk op 31 maart 2020 zijn opgericht en tevens moet de onderneming daarin zijn ingebracht (termijn: vijftien maanden). 

Opstellen verklaring terugwerkende kracht geruisloze terugkeer

Ook voor een geruisloze terugkeer uit de bv geldt dat deze met terugwerkende kracht (voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting) tot 1 januari 2019 kan plaatsvinden als hiervoor een verklaring wordt opgesteld. Deze verklaring moet vóór 1 oktober 2019 zijn opgesteld en samen met het daarvoor bestemde geleideformulier per aangetekende brief naar de Belastingdienst worden verstuurd.
 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan
Whitepaper Fiscaal voordelig dividend uitkeren in 2019

Dividend uitkeren in 2019

Fiscaal voordeel
Download het whitepaper