Fiscale reminders december 2023

1 december 2023

Iedere maand brengt ABAB u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips. In december 2023 vragen deze zaken uw aandacht:

  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
  • Afsluiten bankspaarproduct of lijfrentepolis
  • Fiscale eenheid vennootschapsbelasting: aanvragen of verbreken?
  • Nog dividend uitkeren in 2023 of niet?
  • Nog in 2023 investeren of niet?
  • Benut de vrije ruimte in de werkkostenregeling
  • Excessief lenen
Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Advies

Aangifte omzetbelasting november 2023

Doet u maandaangifte omzetbelasting? Dan moet u dit uiterlijk 31 december 2023 doen over november 2023. U moet de verschuldigde belasting ook op deze datum hebben betaald.

Aangifte loonbelasting november 2023

Uiterlijk 31 december 2023 moet de aangifte loonbelasting over november 2023 binnen zijn bij de Belastingdienst. Ook moet u de verschuldigde belasting op deze datum betaald hebben.

Afsluiten bankspaarproduct of lijfrentepolis

Met het afsluiten van een bankspaarproduct of een lijfrentepolis kunt u uw inkomen over 2023 mogelijk nog drukken. Voldoet u aan de voorwaarden hiervoor? Om voor aftrek in 2023 in aanmerking te komen, moet de inleg vóór 31 december 2023 plaatsvinden.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting: aanvragen of verbreken?

Wilt u uw bestaande fiscale eenheid vennootschapsbelasting (geheel of gedeeltelijk) verbreken vanaf 1 januari 2024? Dan moet uw verzoek vóór 31 december 2023 zijn ontvangen door de Belastingdienst. Let op dat verbreking van een fiscale eenheid in sommige gevallen tot fiscale afrekeningen kan leiden. Het is daarom van belang de mogelijke gevolgen goed in beeld te hebben, voordat u om verbreking verzoekt! Wilt u een fiscale eenheid aangaan of een bestaande fiscale eenheid uitbreiden? Houd er dan rekening mee dat een verzoek hierom een maximale terugwerkende kracht heeft van drie maanden. Wanneer u een vennootschap met ingang van 1 januari 2024 in uw fiscale eenheid wilt opnemen, moet het verzoek daartoe dus vóór eind maart 2024 binnen zijn bij de Belastingdienst.

Nog dividend uitkeren in 2023 of niet?

In box 2 vallen inkomsten uit een zogenaamd aanmerkelijk belang. Dit is meestal een aandelenbelang van 5% of hoger. U kunt dan denken aan dividenduitkeringen en winsten behaald bij verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen. In 2024 wijzigt het tarief in box 2 (2023: 26,9%). Tot een inkomen van € 67.000 (per fiscale partner) bedraagt het tarief in box 2 dan 24,5%. Het meerdere wordt belast tegen 33%. Het kan, afhankelijk van uw situatie, hierdoor voordelig zijn om nog in 2023 een dividenduitkering te doen. Wilt u weten of het voor u gunstig is om een dividenduitkering te doen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Nog in 2023 investeren of niet?

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om nog in 2023 te investeren en dit niet uit te stellen tot 2024.

Benut de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)

Als werkgever mag u een percentage van uw totale fiscale loonsom (de vrije ruimte) onbelast vergoeden en verstrekken aan uw werknemers. In 2023 bedraagt deze vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere. Zorg ervoor dat u de vergoedingen en verstrekkingen op een juiste manier heeft verwerkt voor de werkkostenregeling (WKR). Als u nog vrije ruimte over heeft, kunt u deze in 2023 nog eenvoudig benutten voor bijvoorbeeld een kleine bonus aan uw personeel.

Excessief lenen

Per 1 januari 2023 is de wet excessief lenen ingevoerd. Op basis van deze wet worden schulden groter dan € 700.000 aan uw eigen bv(’s) in sommige gevallen belast als een fictief dividend (box 2). Ook schulden van uw kinderen aan uw bv kunnen onder deze regeling vallen. Verwacht u op 31 december 2023 een schuld groter dan € 700.000 te hebben aan uw bv? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw adviseur voor de mogelijkheden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u meer weten over de fiscale dienstverlening van ABAB? Neem contact op met Robert Gall, hoofd vaktechniek belastingadvies, via e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan